Biotalous vaatii rinnalleen kilpailukykyä

Blogi - Julkaistu 27.10.2015

Riikka Pakarinen-6

27.10.2015

Hallitus löi syksyn aikana lopullisesti lukkoon kautensa päästrategiat ja niihin linkittyvät kärkihankkeet. Metsäteollisuuden kannalta erityisen ilahduttavaa on biotalouden nousu yhdeksi päästrategioista. Vaikka strategiaa kohden budjetoidut rahasummat ovat verraten pieniä, on yleisen suunnan ja tahtotilan näin luominen tärkeää. Puuhun ja puusta tehtäviin tuotteisiin uskotaan Suomen korkeinta johtoa myöten.

Järjestelmällisyyttä osoittaa myös tarkan kärkihankekohtaisen aikataulun laatiminen ja tavoitteiden toteutumisen seuranta kriteeristöjen avulla. Toisaalta, enemmän kun yksittäisiin päiviin tuijottaminen merkitsee se, että hallitus kykenisi näkemään lopullisen tavoitteen selkeästi.

Jos tavoitteenamme on luoda liiketoimintaa ja työpaikkoja puusta, vaatii se myös ympäristöltä selkeitä signaaleja. Lainsäädännön on tuettava teollisuutta ja sen kilpailukykyä. Raaka-ainetta tulee olla saatavilla, samoin kun riittävästi osaavaa työvoimaa, yhä muuttuviin haasteisiin. Tarvitsemme uutta, mutta meidän on pidettävä huoli jo olemassa olevasta teollisesta pohjasta. Ilman sitä emme pysty saavuttamaan hallitusohjelman kunnianhimoisia tavoitteita työllisyyden tai uusiutuvan energian tavoitteiden osalta.

Toinen vähintäänkin yhtä merkittävä tekijä yritystemme kilpailukyvyn kannalta liittyy hallituksen kaavailemiin työmarkkinauudistuksiin. Tältä osin kilpailukykyhyppy on välttämätön. Hallituksen on tässä kohtaa pysyttävä tiukkana ja toteutettava esitetyt toimet suunnitellussa aikataulussa.

Metsäteollisuudella on vuosien synkempien vuosien jälkeen, jälleen aihetta orastavaan positiivisuuteen. Suomeen suuntautuvat investoinnit ovat saavuttamassa vuotta 2009 edeltävän miljardin euron vuositason. Selvää tuotannon uudistumista on muutenkin nähtävissä useilla perinteisillä tehdaspaikkakunnilla. Tähän ei kuitenkaan kannata tuudittautua. On hyvä muistaa, että toimintaympäristömme on edelleenkin haastava verraten moniin kilpailijamaihin. Sen kompensoimiseksi tarvitsemme suoraviivaista ja eurooppalaisittainkin hieman omaa etua ajavaa politiikkaa. Näin voimme varmistaa sen, että positiivinen kierre biotaloudessa ja metsäteollisuudessa jatkuu.

 

Kirjoittaja Riikka Pakarinen toimii biotaloudesta vastaavana edunvalvontapäällikkönä Metsäteollisuus ry:ssä.

 


Aihetunnisteet: biotalous, blogi, metsä

Lue seuraava artikkeli: Biotalous ja naapuruussuhdelain mukainen kohtuuton rasitus »