Biotalousfoorumien loppuwebinaari 26.5.2021

Syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana pidettiin kahdeksan biotalousfoorumia, jotka kattoivat yhteensä 12 aluetta. Biotalousfoorumeita täydentävä verkkokysely järjestettiin muille alueille maaliskuussa. Tilaisuuksien ja verkkokyselyn tulokset sekä niiden hyödyntäminen biotalousstrategian laadinnassa ja toimeenpanossa esitellään Biotalousfoorumien loppuwebinaarissa.

Webinaari on osa Suomen kansallisen biotalousstrategian päivitystyötä, jonka tarkoituksena on luoda uusia tuotteita ja palveluita tukemaan talouskasvua ja työllisyyttä. Samalla edistetään Suomen pyrkimystä kohti hiilineutraaliutta vuonna 2035. Strategian päivityksen pohjana ovat EU:n vuonna 2018 päivitetty biotalousstrategia sekä syksyllä 2019 hyväksytyt Suomen valmistelemat biotalouspäätelmät. Strategian tarkoitus valmistua kuluvan vuoden aikana.

Tilaisuus järjestettiin Teams-webinaarina keskiviikkona 26.5.2021 klo 9.00 – 11.00.

Ohjelma

09:00 Avaussanat, kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, MMM

09:10 Tulosten yhteenveto, markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija Tarja Ollas ja asiantuntija Sara Turunen, Tapio Oy (Huom. Yhteenvedon ruotsinkielinen aineisto on saatavilla viikolla 32.)

09:40 Tauko

09:45 Maakuntien edustajien kommentit tuloksista ja vuoropuhelu

  • vs. aluekehitysjohtaja Pirjo Peräaho, Keski-Suomi
  • biotalouden asiantuntija Aleksis Klap, Varsinais-Suomi
  • maakuntajohtaja Satu Sikanen, Etelä-Karjala

10:15 Paneelikeskustelu: koordinaatiosihteeristön jäsenet vastaavat yleisön ennakkoon esittämiin kysymyksiin

10:40 Sihteeristön yhteenveto biotalousfoorumeiden annista ja näkymiä yhdessä tehtävään toimenpanoon, Liisa Saarenmaa, MMM

10:50 Päätössanat, alivaltiosihteeri Petri Peltonen, TEM

Tilaisuuden juontavat Joel Järvinen, MMM ja Sara Turunen, Tapio Oy.