Biotaloutta uudistavat tuotteet

Käsi pitelee teräksistä otinta, jossa on kananmunanvalkuaisen vaahtoa.

Blogi - Julkaistu 24.1.2022

Biotaloudella on merkittävä rooli Suomessa, niin kansantalouden kuin ihmisten identiteetin näkökulmasta. Vuosien saatossa biotalous on luonut nahkansa moneen otteeseen alkaen tervanpoltosta aina lääketeollisuuden vaikuttaviin aineisiin. Uudistuminen on paitsi jatkuvaa, myös välttämätöntä muuttuvien kuluttajatarpeiden vuoksi. Siksi loimme katsauksen biotalouden tulevaisuuteen tuotteiden näkökulmasta, sillä sekä markkinat että kuluttajatottumukset kehittyvät nopeammin kuin koskaan.

Kuluttajan tulevaisuuden tarpeisiin sisältyy aiempaa huomattavasti enemmän luonnon monimuotoisuuteen, ilmastonmuutoksen hillintään ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyviä vaatimuksia, jotka muokkaavat biotalouden toimintamalleja ja resurssien käyttöä tehokkaampaan ja kestävämpään suuntaan. Euroopan komissio julkaisi 15.12.2021 viimeisimmän tiedonantonsa kestävästä hiilenkierrosta, jonka tavoitteena on vauhdittaa hiilenpoistotapojen kehittelyä, standardisointia ja sisällyttämistä EU:n ilmastopolitiikkaan – mukana mm. teknologiset nielut ja hiiliviljely. Tässä komissio korostaa biotalouden roolia niin tuotantoketjun alkupäässä kuin biotaloudesta syntyvien kestävien, hyvin kiertävien tai pitkäikäisten tuotteiden merkitystä kokonaisuudessaan.

Mitä tulevaisuuden biotalouden tuotteet sitten voivat olla?

Biotaloudelle on ollut tyypillistä sekä olemassa olevien tuotteiden ja palveluiden jatkuva parantaminen että kokonaan uusien kehittäminen. Suuren massavirran ansiosta pienetkin prosentuaaliset parannukset esimerkiksi bioenergiantuotannossa vapauttavat raaka-ainetta muihin käyttötarkoituksiin. Viime aikoina on nähty aiempaa merkittävästi enemmän uusia prosesseja ja tuotteita, jotka ovat etenemässä tuotantomittakaavaan. Esimerkiksi kuidun jatkojalostus, jossa tähdätään tekstiilituotteisiin, merkittävästi kestävämmät proteiinien tuotantotavat sekä aineettomien hyvinvointipalvelujen uudet aloitteet tuovat rinta rinnan uutta biotaloutta kuluttajan ulottuville.

Ruoantuotanto mullistuu pelloilla ja pihatoissa ja niiden rinnalla proteiini ja muu monipuolinen ruoka tuotetaan kasvuhuoneissa ja bioreaktoreissa. Luonnonkala on kekseliäiden tuoteinnovaatioiden lähde, kiertovesiviljely varmistaa kalasaaliin kestävästi.

Geenitekniikan huima kehittyminen ja geenisaksien tulo käyttöön Euroopassakin on vain ajan kysymys ja tekee mahdolliseksi nopean ja tehokkaan jalostustyön, joka puolestaan avartaa biotalouden raaka-ainekirjoa ja raaka-aineiden laatua huomattavasti. Taistelu koronavirusta vastaan on nostanut erilaiset antimikrobiset ja -viraaliset yhdisteet ja niistä jalostetut tuotesovellukset ison kiinnostuksen kohteeksi.

Biotalouden aineettomat palvelut ja osaaminen – kasvua ilman biomassaa

Biotalous on paljon muutakin kuin biomassaan perustuvia arvoketjuja. Biotalouteen kuuluvat aineettomat tuotteet ja palvelut, kuten virkistys-, terveys- ja luontopalvelut, ovat vahvassa kehitysvaiheessa sekä autenttisessa että virtuaalisessa luontoympäristössä.

Digitaalisuus, tiedon/datan hyödyntäminen ja monipuolinen analytiikka sekä uudet palvelukonseptit ovat iso, yleismaailmallinen trendi, joka on muodostunut tärkeäksi osaksi myös biotalouden kehittämistä. Hyvänä esimerkkinä ovat teollisen tuotannon kunnossapito sekä päästöjen optimointi, joissa on digitaalisin keinoin saatu merkittäviä vaikutuksia aikaan. Täysin uusia avauksia ovat mm. puunkorjuun digitaaliset kaksoset, joiden avulla mm. vähennetään vaurioita metsäautoteillä ja kalustossa.

Jatkuvan uudistamisen ja kehittämisen edellytyksenä on tulevaisuudessakin riittävän laaja-alainen koulutus ja TKI-toiminta, jotka pystyvät sekä kasvattamaan nopeutta ja reagointikykyä vastaamaan muuttuvan maailman tarpeisiin. Biotalousstrategian tärkeänä tehtävänä on luoda Suomeen riittävä kriittinen osaamismassa, joka kykenee uudistumaan ja luomaan mahdollisuuksia tulevaisuuden biotalouden hyödynnettäväksi.

Lisätietoa: Suomen biotalousstrategian päivityksen taustaraportti Finnish bioeconomy on the global product market in 2035 (pdf)

Antti Arasto
Antti Asikainen
Anu Kaukovirta

Kirjoittajat:
Antti Arasto, johtaja, teollisuuden energia ja vety, VTT, antti.arasto(at)vtt.fi
Antti Asikainen, tutkimusylijohtaja, LUKE, antti.asikainen(at)luke.fi
Anu Kaukovirta, johtaja, tuotantojärjestelmät, LUKE, anu.kaukovirta(at)luke.fi .


Agenda 2030

Biotalouden uudet tuotteet edistävät kestävää kehitystä, erityisesti tavoitteita 9: kestävää teollisuutta ja innovaatioita, 8: ihmisarvoista työtä ja talouskasvua ja 13: ilmastotekoja.

Lue lisää artikkeleita samasta kestävän kehityksen tavoitteesta:

8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua9. Kestävää teollisuutta, innovaatiota ja infrastruktuureja13. Ilmastotekoja

Lue seuraava artikkeli: Biotalouden tulevaisuuden tekijät osa 8: Mikromuovien kaapp... »