Blogin ja artikkeleiden ohjeistus kirjoittajille

Blogi

Biotalous.fi:n blogi on tarkoitettu ajankohtaisten näkökulmien esiintuomiseen ja keskustelun herättäjäksi. Kirjoitukset ovat tervetulleita kaikilta suomalaisilta biotaloudesta viestiviltä organisaatioilta ja visionääreiltä.

Pituus: noin 150 – 350 sanaa.

Kirjoittajan valokuva: passikuvan muotoinen kasvo- tai lähikuva, värillinen, jpg-tiedosto

Aihe: Kaikki biotalouteen liittyvät aiheet ovat tervetulleita. Kirjoittaessa on hyvä tuoda esiin miksi aihe on ajankohtainen? Keitä kaikkia aihe koskettaa? Mihin asioihin se vaikuttaa? Voit lisätä kiinnostavuutta omilla kokemuksillasi tai konkreettisilla esimerkeillä. Otsikoi nasevasti ja aloita teksti kiinnostavasti. Niiden avulla saat lukijoita. Toimitus voi tehdä kirjoituksiin muokkausehdotuksia ja sopii kanssanne mahdollisista kieliversioista suomi/ruotsi/englanti.

Visuaalisuus: Visuaalisuudella on suuri merkitys blogikirjoituksen kiinnostavuudelle. Voit halutessasi liittää mukaan valokuvia, YouTube-videon tai SlideShare-esityksen.

Äänensävy: Kirjoita niin, että alaa ja aihetta tuntematon pystyy tarttumaan kiinni kirjoituksesi punaisesta langasta. Kirjoittajan oman äänensävyn tulisi myös näkyä tekstissä. Blogissa voi ottaa vahvasti kantaa, mutta ei loukata muita.

Vuorovaikutus: Kannusta kommentointiin kirjoittamalla esimerkiksi kysymyslause loppuun. Varaudu keskustelemaan kommentoijien kanssa noin 2 viikon ajan julkaisusta. Toimitus ilmoittaa tarvittaessa sinulle keskustelun käynnistymisestä.

Huom! blogiin kommentoidaan Facebook-liitännäisellä. Jos et voi käyttää omaa Facebook-tunnustasi, kysy voisiko organisaationne Facebook-sivun ylläpitäjä tallentaa kommentin nimissäsi. Toimitus voi myös julkaista vastauksesi Biotalous.fi-sivun Facebook-tunnuksella. Lähetä siinä tapauksessa vastauksesi toimituksen sähköpostiin toimitus@biotalous.fi.

Kategoria Biotalous.fi:ssä

Kirjoitus sijoitetaan yhteen tai mieluummin useampaan seuraavista kategorioista:
1) Puu ja metsä (kaikki tuotteet, joissa käytetään puubiomassaa tai hyödynnetään metsää muulla tavoin)
2) Energia (biomassoista kestävästi tuotettu energia)
3) Kemia (kemianteollisuuden biotuotteet)
4) Ruoka (elintarvikkeet ja rehut)
5) Luonnon palvelut (aineettomat palvelut, kuten luontomatkailu, ekosysteemipalvelut, vesi)
6) Suomi kehittää (biotalous yleisesti)

Lähetä toimitukseen nämä tiedot:

Kirjoituksen pääkategoria (valitse listalta)

Kuuluu myös näihin kategorioihin (voit valita useita)

Pääotsikko

Teksti väliotsikoineen (tekstin alku näkyy blogikortin etusivulla)

Mahdolliset linkit lisätietoihin. Voit merkitä URLit myös suoraan leipätekstiin ja lihavoida linkkitekstin. Jos viittaat tekstissä tutkimukseen tai uutiseen, linkitä aina lähteeseen.

Kirjoittajan esittely ja yhteystiedot
N.N. on Y:n kehitysjohtaja, joka…

Vapaavalintaiset aihesanat, eli tagit (esim. matkailu, monimuotoisuus)

Lähetä kirjoitus ja kuvat osoitteeseen toimitus@biotalous.fi.
Blogikirjoitukset löytyvät Biotalous.fi:stä joko sivun alareunassa olevan Blogi-linkin kautta tai aihealueittain kategoriasivuilta (Järjestä: Vain blogi).

Paljon kiitoksia yhteistyöstäsi!

Case-artikkelit

Sivuston case-artikkelit esittelevät biotalouden ratkaisuja ja tuotteita, jotka on tuotettu kestävästi uusiutuvia luonnonvaroja tai luonnonprosesseja hyödyntäen sekä näihin liittyviä palveluita. Myös luonnonvarojen uusiokäyttö on osa biotaloutta. Artikkelit luovat kuvan biotalouden mahdollisuuksista ja monipuolisuudesta. Ne myös auttavat median edustajia, päättäjiä ja yhteistyöstä kiinnostuneita organisaatioita löytämään suomalaisia biotalousosaajia.

Artikkelit ovat tervetulleita kaikilta suomalaisista biotalouden tuotteista ja ratkaisuista viestiviltä organisaatioilta. Toimitus voi tehdä niihin muokkausehdotuksia ja sopii kanssanne kieliversioista suomi/ruotsi/englanti. Artikkelit kirjoitetaan kansantajuisesti. Ne voivat olla markkinointihenkisiä, mutta eivät myyntiesitteitä.

Artikkelit sijoitetaan yhteen tai mieluummin useampaan seuraavista kategorioista:
1) Puu ja metsä (kaikki tuotteet, joissa käytetään puubiomassaa tai hyödynnetään metsää muulla tavoin)
2) Energia (biomassoista kestävästi tuotettu energia)
3) Kemia (kemianteollisuuden biotuotteet)
4) Ruoka (elintarvikkeet ja rehut)
5) Luonnon palvelut (aineettomat palvelut, kuten luontomatkailu, ekosysteemipalvelut, vesi)
6) Suomi kehittää (asiantuntijapalvelut, tutkimus, koulutus)

Lähetä toimitukseen nämä tiedot:

Artikkelin pääkategoria (valitse listalta)

Kuuluu myös näihin kategorioihin (voit valita useita)

Otsikko (tuote tai ratkaisu lyhyesti)

Ingressi (alku näkyy artikkelikortin etusivulla, houkuttelee lukemaan)

Leipäteksti

Kirjoita alkuun, kuinka tuote tai ratkaisu on osa kestävän biotalouden rakentamista? Miten se edistää siirtymistä fossiilitaloudesta biotalouteen tai miten luo uutta bisnestä?

Väliotsikko

Kuinka tuote tai ratkaisu konkreettisesti toimii?

Väliotsikko

Taloudelliset mahdollisuudet ja laajempi yhteiskunnallinen merkitys.

Muita tietoja

Linkit: Mahdolliset linkit lisätietoihin. Voit merkitä URLit myös suoraan leipätekstiin ja lihavoida linkkitekstin. Jos mahdollista, linkitä suoraan tuotteen/ratkaisun omalle sivulle, ei organisaation etusivulle.

Kirjoittajan esittely ja yhteystiedot

N.N. on Y:n [nimike], joka…
Puhelin
Sähköposti

Vapaavalintaiset aihesanat, eli tagit (esim. matkailu, xylitol, biokaasu)

Artikkeliin tarvitaan vähintään yksi valokuva tai piirros. Pääkuva on vaakakuva (620 x 270 px). Artikkelia voi elävöittää myös YouTube-videolla tai SlideShare-esityksellä.

Lähetä artikkeli ja kuvat osoitteeseen toimitus@biotalous.fi.

Paljon kiitoksia yhteistyöstäsi!