Business Finland: innovaatiorahoitushaku kasvuyritysten vihreään siirtymään

Suomen kestävän kasvun ohjelma.

Uutinen - Julkaistu 10.11.2021

Suomen kestävän kasvun ohjelmaan (RRF, Recovery and Resilience Facility) kuuluva innovatiivisten kasvuyritysten haku tarjoaa rahoitusta tutkimus- ja kehitystoimintaan. Projektit voivat liittyä esimerkiksi energiatehokkuuteen, ilmasto- ja ympäristöratkaisuihin, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, uusiin energiaratkaisuihin tai kiertotalouteen.

Idean tulee olla innovatiivinen ja täyttää vaatimukset vihreästä siirtymästä sekä tutkimuksellisesta työstä. Projekti voi siis tukea kestävää kehitystä, hillitä ilmastonmuutosta tai edistää hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista.

Haku avoinna: Jatkuva haku vuoteen 2023 saakka.

Haku on tarkoitettu: Startup-, pk- ja midcap-yritykset, jotka luovat ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseksi ja joilla on kykyä kasvaa kansainvälisillä markkinoilla.

Määräraha: 20 miljoonaa euroa vuosina 2021-2023. Rahoitusta voi saada 40-50 % koko projektin toteutuneista kustannuksista.

Hankehaussa rahoitetaan hankkeita, joissa: 

  • toteutetaan yrityksen itsenäinen tutkimusprojekti tai osallistutaan kumppanuushakuun
  • syntyy uutta osaamista ja tietoa yritykselle ja yhteistyöverkostolle
  • otetaan tavallista suurempaa riskiä ja siihen liittyy onnistuessaan suuri markkinapotentiaali
  • päättymisen jälkeen tarvitaan usein lisää kehitystyötä tulosten kaupallistamiseksi.

Fossiilisten polttoaineiden käyttöä edistäviä hankkeita ei rahoiteta.

Lisätiedot ja tarkemmat hakuohjeet Business Finlandin sivuilla.


Aihetunnisteet: #KestäväKasvu, rahoitusuutiset