Business Finland: Kierrätys- ja uudelleenkäyttöinvestoinnit 2023 haut avoinna 27.9.2023 saakka

Uutinen - Julkaistu 12.6.2023

Biotalouden sivuvirtojen jalostusarvoa edistävillä investoinneilla tähdätään erityisesti öljypohjaisia ja muita resurssi-intensiivisiä tuotteita korvaavien kestävämpien ratkaisujen synnyttämiseen. Ympäristövaikutusten näkökulmasta uudelleenkäytön ja kierrätyksen lisääminen laskee painetta neitseellisten raaka-aineiden käyttöön, mikä hillitsee luontokatoa ja vähentää CO2-päästöjä välillisesti.

Haun kohderyhmänä ovat sivuvirtojen ja eri materiaalien uudelleenkäytön ja jätevirtojen kierrätyksen pilotointi- ja demonstraatiolaitoksia tai teollisia ensimmäisiä kaupallisia investointeja tekevät yritykset. Edelläkävijäyritysten tulee toimia Suomessa.

Rahoitus kohdistetaan

  • pilot- ja demonstraatiolaitoksiin
  • ensimmäisiin kaupallisiin laitosinvestointeihin
  • uuden teknologian käyttöönottoon olemassa olevissa prosesseissa
  • kierrätystä ja uudelleenkäyttöä edistäviin digitaalisiin ratkaisuihin (ei verkkokauppaan ja jakelukanavan investointiin).

Lisätietoja

Business Finlandin hakuilmoitus

Hakuohje

 

Tilaa rahoitusuutisten hakuvahdin avulla sinua kiinnostavat uutiset omaan sähköpostiisi: Hakuvahti


Aihetunnisteet: #KestäväKasvu, rahoitusuutiset