Business Finland: Kierrätys- ja uudelleenkäyttöinvestointien rahoitushaku 15.12.2021 saakka

Suomen kestävän kasvun ohjelma.

Uutinen - Julkaistu 24.11.2021

Investointituella vauhditetaan teollisuuden sivu- ja jätevirtojen (esim. biotalouden) sekä muiden keskeisten materiaalien (esim. muovit, tekstiilit, pakkaukset, sähkö- ja elektroniikkalaitteet, rakennus- ja purkumateriaalit) uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.

Haun kohderyhmänä ovat sivuvirtojen ja eri materiaalien uudelleenkäytön ja jätevirtojen kierrätyksen teollisia investointeja tai pilotointi- ja demonstraatiolaitoksia tekevät edelläkävijäyritykset. Yritysten tulee toimia Suomessa. Haku on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.

Haku avoinna: 15.9.-15.12.2021

Haku on tarkoitettu: sivuvirtojen ja eri materiaalien uudelleenkäytön ja jätevirtojen kierrätyksen teollisia investointeja tai pilotointi- ja demonstraatiolaitoksia tekevät yritykset. Edelläkävijäyritysten tulee toimia Suomessa.

Avustus kohdennetaan:

  • ensimmäisiin kaupallisiin laitosinvestointeihin
  • pilotti- ja demonstraatiolaitoksiin
  • uuden teknologian käyttöönottoon olemassa olevissa prosesseissa
  • uudelleenkäyttöä ja kierrätystä edistäviin digitaalisiin ratkaisuihin (ei verkkokauppaan ja jakelukanavan investointiin).

Lisätietoa hausta ja ohjeet hakemuksen jättämiseen Business Finlandin sivuilla.

Suomen kestävän kasvun ohjelma


Aihetunnisteet: #KestäväKasvu, rahoitusuutiset