Business Finland: Kierrätys- ja uudelleenkäyttöinvestointien rahoitushaku 15.12. saakka

Uutinen - Julkaistu 21.9.2021

Rahoituksella vauhditetaan teollisuuden, esim. biotalouden, sivu- ja jätevirtojen sekä muiden keskeisten materiaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.

Rahoitushaku on osa EU:n elpymisvälinettä (RRF, Recovery and Resilience Facility), jonka avulla edistetään elinkeinorakenteen uudistumista ja suomalaisten yritysten kestäviin ratkaisuihin perustuvaa kilpailuetua. Ohjelman mukaan Suomen tavoitteena on kehittyä globaaliksi kärkimaaksi vety- ja kiertotalouden, korkean jalostusarvon biotuotteiden ja päästöttömien energiajärjestelmien ja muiden ilmasto- ja ympäristöratkaisujen aloilla, parantaa energiatehokkuutta sekä nopeuttaa muutosta fossiilittomaan liikenteeseen ja lämmitykseen.

Haku avoinna: 15.9. – 15.12.2021. Mikäli haluaa hakemuksen käsittelyn vuoden 2021 aikana, hakemus tulee jättää viimeistään 8.10.2021.

Haku on tarkoitettu:  Suomessa toimiville edelläkävijäyrityksille, jotka tekevät teollisia investointeja tai pilotointi- ja demonstraatiolaitoksia. Tavoitteena sivuvirtojen ja eri materiaalien uudelleenkäyttö ja jätevirtojen kierrätys Suomessa.

Määräraha: Käytettävissä on yhteensä 80 miljoonaa euroa, josta 10 milj. € vuoden 2021 päätöksiin ja 70 milj. € vuoden 2022 päätöksiin. Huom. vain yksi haku! Biotalouden sivuvirtojen uudelleenkäytön ja jätevirtojen kierrätyksen investointi-, pilotti- ja demonstraatiohankkeisiin on varattu 30 milj. €.

Infotilaisuuden 20.9. tallenne ja diaesitykset, ml. haun kuvaus ja periaatteet

Lisätietoa rahoitushausta: Business Finland


Aihetunnisteet: #KestäväKasvu, rahoitusuutiset