Business Finland: rahoitushaku kärkiteknologioiden sekä kestävää kasvua ja digitalisaatiota tukevien infrastruktuurien kehittämiseen 18.3.-23.5.

Suomen kestävän kasvun ohjelma.

Uutinen - Julkaistu 23.3.2022

Vahva teknologinen perusta on tärkeä osa biotalouden kehittämistä. Business Finland järjestää kaksi rinnakkaista hakua infrastruktuurien kehittämisen rahoituksesta. Haut koskevat 5G/6G-, tekoäly- (AI) ja kvanttilaskentateknologioiden kehitystä tukevien sekä kestävää kasvua ja digitalisaatiota edistävien testi-, kokeilu-, tutkimus- ja innovaatioympäristöjen rakentamista ja kehittämistä.

RRF-infrastruktuuri -hauissa Business Finland rahoittaa laajasti yrityskäyttöön suuntautuneiden testi-, kokeilu-, tutkimus- ja infrastruktuurien rakentamiseen ja kehittämiseen tähtääviä investointipainotteisia projekteja sekä Co-Innovation-tyyppisiä em. infrastruktuurien syntymistä ja kehittymistä tukevia tutkimuspainotteisia tutkimus-, kehitys- ja innovaatio (TKI) -yhteisprojekteja.

Haku avoinna: 18.3. – 23.5.2022.

Infowebinaari: 29.3.2022 klo 10 – 12. Ilmoittautuminen.

Hankeaika: Suomen kestävän kasvun ohjelmasta (RRF) rahoitettavien hankkeiden on päätyttävä viimeistään joulukuussa 2025.

Haku on tarkoitettu: pk-yritykset, Suomen vientisektori ja siihen liittyvää tutkimusta palvelevat testi-, kokeilu-, tutkimus- tai innovaatioympäristöprojektit.

Rahoitusmuodot: 

  • Tutkimusinfrastruktuurirahoitus
  • Innovaatioklusterirahoitus
  • Co-Innovation TKI-rahoitus.

RRF – 5G/6G, AI-, Kvantti – kehittämisympäristöt

Rahoituksen määrä: 7,3 miljoonaa euroa.

5G/6G-evoluutio, tekoäly ja kvanttilaskenta ovat tulevaisuuden teknologisen kilpailukyvyn keskeisiä elementtejä. Näissä teknologioissa ja niiden soveltamisessa Suomella on toistaiseksi vahva asema. Ollakseen houkutteleva ympäristö yritysten TKI-investoinneille sekä kumppani EU- ja muussa kansainvälisessä yhteistyössä, Suomen tulee tarjota kilpailukykyiset olosuhteet ja infrastruktuurit kärkiteknologioiden kehittämisessä tarvittavalle yhteistyölle.

RRF – Innovaatioinfrastruktuurit

Rahoituksen määrä: 20 miljoonaa euroa.

Suomen kestävän kasvun ohjelman tavoitteeksi on asetettu turvata suomalaista ja eurooppalaista kilpailukykyä parantamalla sekä yritysten että tutkijoiden mahdollisuuksia kokeilla edistyksellisiä soveltavia ratkaisuja kontrolloidussa käyttöympäristöissä. Tältä pohjalta käynnistetään haku kestävää kasvua ja digitalisaatiota tukevien testi-, kokeilu-, tutkimus- ja innovaatioympäristöjen rakentamiseen tai kehittämiseen tähtäävistä projekteista.

Rahoitettavia projekteja ei ole rajattu mihinkään tiettyyn teknologia- tai liiketoiminta-alueeseen. Jokaiseen rahoitettavaan projektiin on kuitenkin sisällyttävä merkittävä digitalisaatiokehitystä edistävä tai hyödyntävä elementti. Digitaalisuuden pitää olla olennainen uutuusarvoa tuottava osa kokonaisuudessa ja ensisijainen keino infrastruktuurisuunnitelman taustalla olevan haasteen ratkaisemisessa. Lisäksi haussa painotetaan Suomen kestävän kasvun ohjelman yleisten kestävän kasvun tavoitteiden toteutumista.

Hakuohjeet: Business Finland

 

Tilaa rahoitusuutisten hakuvahdin avulla sinua kiinnostavat uutiset omaan sähköpostiisi: Hakuvahti


Aihetunnisteet: rahoitusuutiset, teknologia