Business Finland: Tukihaku suurten yritysten energiatehokkuuden syväselvityksiin 17.1 – 31.12.2022

Uutinen - Julkaistu 19.1.2022

Energiatehokkuussopimukseen kuuluvat suuret yritykset voivat hakea tänä vuonna valtion energiatukea energiatehokkuus- ja ilmastoinvestointeja edeltäviin syväselvityksiin. Sen avulla suuri yritys voi selvittää energiankäyttönsä tehostamista, uusiutuvan energian käytön lisäämistä tai energiankäytön muuttamista vähähiiliseksi.

Syväselvitykselle voi hakea valtion energiatukea Business Finlandin sähköisen asiointipalvelun kautta. Selvityksen pitää valmistua viimeistään 30.4.2023 mennessä. Yritys voi vapaasti valita syväselvityksen toteuttajan. Työn sisällölle, toteutustavalle tai raportoinnille ole määrämuotoisia vaatimuksia.

Haku avoinna: 17.1 – 31.12.2022

Haku on tarkoitettu: Energiatukea voidaan myöntää vain energiatehokkuussopimukseen liittyneelle suurelle yritykselle, joka on tehnyt energiatehokkuuslain edellyttämät pakolliset energiakatselmukset tai vaihtoehtoisesti suorittanut lakivelvoitteesta vapauttavan energianhallintajärjestelmän kuuluvan katselmustyön. Syväselvityksen kohde tulee olla energiakatselmoitu. Katselmointia ei edellytetä syväselvityksiltä, jotka liittyvät uuden teknologian käyttöönottoon, digitaalisuuden tai tekoälyn hyödyntämiseen tai vähähiilisyyteen omassa energiantuotannossa tai -käytössä.

Rahoitus: Syväselvitykselle myönnettävän tuen suuruus on 40 prosenttia työn hyväksyttävistä kustannuksista. Kustannuksiltaan alle 10 000 euron tai yli 100 000 euron syväselvityksiä ei tueta. Konsernitasolla syväselvitysten yhteenlaskettu kustannusraja on 200 000 euroa.

Lisätiedot:

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote

Motiva: Syväselvitykset 2022

Business Finland: Energiatuet ja sähköinen asiointipalvelu


Aihetunnisteet: energiatuki, rahoitusuutiset