Business Finland: Vähähiilinen rakennettu ympäristö – innovaatiorahoitushaku 31.10.2022 saakka

Uutinen - Julkaistu 5.10.2022

Tavoitteena on vauhdittaa rakennusalan ilmastonmuutosta torjuvien ja vähähiilisyyttä tukevien teknologioiden, palveluiden ja toimintamallien käyttöönottoa, toimintatapojen muutosta ja lisätä tuottavuutta.

Projektit voivat liittyä esimerkiksi energiatehokkuuteen, ilmasto- ja ympäristöratkaisuihin, uusiin energiaratkaisuihin tai vähähiiliseen rakennettuun ympäristöön ja siihen liittyviin digitaalisiin ratkaisuihin. Haasteisiin vastaaminen edellyttää toimialoja ylittävää osaamista ja verkottumista eri osapuolten kesken.

Haku toteuttaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, joka on osa EU:n elpymisvälinettä (Recovery and Resilience Facility, RRF). Elpymisrahoituksella edistetään elinkeinorakenteen uudistumista ja suomalaisten yritysten kestäviin ratkaisuihin perustuvaa kilpailuetua.

Haku avoinna: 1.9.-31.10.2022

Haku on tarkoitettu: Avustusta kohdistetaan yritysten itsenäisiin tutkimusprojekteihin tai tutkimusorganisaatioiden kanssa Co-innovation-projekteihin. Kunnat ja muut julkiset hankintayksiköt voivat hakea innovatiivisten julkisten hankintojen tukea.

Määräraha: Rahoitusta myönnetään alustavan suunnitelman mukaisesti vuosina 2021, 2022 ja 2023 yhteensä 32 miljoonaa euroa.

Lisätiedot:

Hakuilmoitus

Business Finlandin hakutiedote

Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma

Suomen kestävän kasvun ohjelma

 

Tilaa rahoitusuutisten hakuvahdin avulla sinua kiinnostavat uutiset omaan sähköpostiisi: Hakuvahti