Business Finland: Vähähiilinen rakennettu ympäristö – innovaatiorahoitushaku 31.3.2022

Suomen kestävän kasvun ohjelma.

Uutinen - Julkaistu 19.1.2022

Haku toteuttaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, joka on osa EU:n elpymisvälinettä (Recovery and Resilience Facility, RRF). Elpymisrahoituksella edistetään elinkeinorakenteen uudistumista ja suomalaisten yritysten kestäviin ratkaisuihin perustuvaa kilpailuetua.

Haku avoinna: Vuonna 2022 myönnettävän rahoituksen osalta hakemus on jätettävä viimeistään 31.3.2022.

Haku on tarkoitettu:  Vähähiilisen rakennetun ympäristön haussa Business Finland rahoittaa uutta luovaa tutkimuksellista työtä avustuksella. Avustusta kohdistetaan yritysten itsenäisiin tutkimusprojekteihin tai tutkimusorganisaatioiden kanssa Co-innovation-projekteihin. Kunnat ja muut julkiset hankintayksiköt voivat hakea innovatiivisten julkisten hankintojen tukea.

Määräraha: Rahoitusta myönnetään alustavan suunnitelman mukaisesti vuosina 2021, 2022 ja 2023 yhteensä 32 miljoonaa euroa.

Avustusta saa käyttää: Rahoitushaku koskee rakennettua ympäristöä ja rakentamista, kuten suunnittelu, kaavoitus, lupaprosessit, rakentaminen, rakennustuotteiden suunnittelu ja valmistus, rakennusperintö, talotekniset järjestelmät, kiinteistönpito, kiinteistöliiketoiminta ja isännöinti, liitokset infraan ja energiatehokkuuteen, palvelutuottajat.


Aihetunnisteet: rahoitusuutiset, Vähähiilisyys