MMM: CAP-suunnitelman eteneminen esillä seurantakomitean kokouksessa

Viljakasveja lähikuvassa pellolla.

Uutinen - Julkaistu 15.9.2023

Vaasassa torstaina 14. syyskuuta pidetyssä Suomen CAP-suunnitelman seurantakomitean kokouksessa käsiteltiin Suomen CAP-suunnitelman etenemistä. CAP-suunnitelman toimeenpano on alkanut vaiheittain vuoden 2023 aikana.

Seurantakomitean keskeinen tehtävä on seurata CAP-suunnitelman tavoitteiden toteutumista ja päättää CAP-suunnitelmaan tehtävistä muutoksista ennen muutosesityksen toimittamista EU:n komission käsiteltäväksi. Toteutus kaudelle 2023-2027 on käynnistynyt vaiheittain.

Ruokavirasto, ELY-keskukset, kuntien yhteistoiminta-alueet, Leader-ryhmät sekä Ahvenanmaan maakuntahallitus pitivät kokouksessa tilannekatsaukset toimeenpanon etenemisestä. Katsauksien mukaan Suomen CAP-suunnitelman toimeenpano on edennyt hyvin. Seurantakomitean jäsenet olivat huolissaan CAP-suunnitelmaan suunnitelluista rahoitusleikkauksista ja niiden vaikutuksista maaseudun sekä maatalouden kehittämiseen.

Tilannekatsauksien lisäksi kokouksessa esiteltiin alkukesästä komissiolle toimitetun CAP-suunnitelman muutosten käsittelyn tilanne. Seurantakomitea hyväksyi muutosesityksen 16. kesäkuuta, jonka jälkeen se lähetettiin komission käsittelyyn. Keskeisimmät muutokset ovat eläinten hyvinvointikorvauksiin esitetty uusi toimenpide kastraatiokivun lievittämisestä (EHK 18) ja poikkeus ehdollisuuden viljelykiertovaatimukseen (GAEC 7) puhdaskauran viljelyssä. Muutokset tulevat voimaan 2024 alusta.

”EU:n rahoituskauden ensimmäinen puoli vuotta on edennyt hyvin. Suurin osa hauista on saatu käyntiin suunnitelmien mukaisesti. Erityisen tyytyväinen olen siihen, että maaseutua elävöittävään yritys- ja hankerahoitukseen ei tullut katkosta uuden kauden alkamisen myötä”, seurantakomitean puheenjohtaja Minna-Mari Kaila toteaa.

Suurin osa tuista jo haettavissa

Ruokaviraston tilannekatsauksesta kävi ilmi, että suurin osa maatalouden ja maaseudun kehittämisen tuista on jo ollut tai on tällä hetkellä tuenhakijoiden haettavissa, osan haut alkavat lähiaikoina. Neuvonnan korvauksia on jo maksettu, mutta pääosa maksatuksista käynnistyy syksyn ja talven aikana. Rahoituskausien vaihtuminen on sujunut ilman katkoja.

EU-rahoituskauden 2023–2027 maatalouspolitiikassa näkyy vahva painotus ympäristö- ja ilmastotoimiin. Näistä esimerkiksi maatilojen energiantuotantoon ja energiansäästöön liittyvät investoinnit ovat kiinnostaneet hakijoita.

Maaseudulla toimivat yrittäjät ovat hakeneet tukea yritystensä kehittämiseen vilkkaasti, tällä hetkellä jo noin 24 miljoonan euron edestä. Yrittäjien ja yrittäjiksi aikovien kiinnostusta ovat herättäneet myös uudet yrityksen käynnistämiseen tarkoitetut tuet, joita haetaan Leader-ryhmistä.

Seurantakomitea koostuu Suomen CAP-suunnitelman keskeisistä sidosryhmistä; toimeenpanevien viranomaisten lisäksi seurantakomitean jäseniä ovat laajasti eri toimijat maatalous-, ympäristö-ja maaseututahoilta. Seurantakomitean jäsenet ovat nimettyjä toimijoita koko kaudelle.

Seurantakomitean toimijat

Manner-Suomen seurantakomitean lisäksi Ahvenanmaalla on oma seurantakomitea, jossa käsitellään Ahvenanmaalle kuuluva maaseudun kehittäminen.

Lisätietoja:

Osastopäällikkö Minna-Mari Kaila p. 0295 162 013

Yksikön päällikkö Taina Vesanto p. 0295 162 405

Sähköposti: Etunimi.sukunimi@gov.fi

Tilaa rahoitusuutisten hakuvahdin avulla sinua kiinnostavat uutiset omaan sähköpostiisi: Hakuvahti


Aihetunnisteet: EU, maatalous, rahoitusuutiset