CBC Karelia: Rajanylittävän yhteistyön ohjelma, täydentävä hakukierros 14.12.2021-17.3.2022

järvimaisema.

Uutinen - Julkaistu 12.1.2022

Karelia CBC on rajanylittävän yhteistyön ohjelma, jolla lisätään alueen vetovoimaisuutta. Ohjelmaa rahoittavat Euroopan unioni, Suomi ja Venäjä.

Tämä on täydentävä hakukierros, jossa uudelleen sidotaan päättyneistä hankkeista vapautunutta rahoitusta. Rahoitettavat hankkeet ovat joko kehittämis- tai kapitalisaatiohankkeita. Kehittämishankkeessa työskennellään ohjelman toimintalinjan ja toimintalinjaelementin mukaisen erityistavoitteen saavuttamiseksi. Kapitalisaatiohanke liittyy toteutettuun, joko päättyneeseen tai käynnissä olevaan, Karelia CBC -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on jatkokehittää ja/tai laajemmin levittää hankkeessa kehitettyjä tuotoksia. Kaikki aiemmat teemat ovat haussa kapitalisaatiohankkeille, kehittämishankkeiden osalta vain osa teemoista on haussa.

Haussa on kolme pääteemaa. Mukana on lueteltu täydennyshaussa kehittämishankkeille avoinna olevat alateemat.

 1. Kasvava yritysyhteistyö raja-alueella
  1. Rajan ylittävän taloudellisen yhteistyön esteiden ratkaiseminen/poistaminen
  2. Alueelle kohdistuvien investointien houkuttelevuuden parantaminen
 2. Houkutteleva kulttuuriympäristö
  1. Kulttuuripalvelujen monipuolistaminen uudenlaisilla rajan ylittävillä aktiviteeteilla
  2. Uusien sektorien välisten aloitteiden luominen
 3. Puhdas ja miellyttävä asuinympäristö
  1. Raja-alueen luonnon monimuotoisuus

Haku avoinna: 14.12.2021-17.3.2022

Haku on tarkoitettu: valtion virastot, organisaatiot, kunnat, yritykset, järjestöt, yliopistot ja korkeakoulut, tutkimuslaitokset.

Määräraha: Hakukierroksella sidotaan päättyvistä hankkeista vapautuvaa rahoitusta. Hakukierrosta avattaessa jaettavissa oleva summa ei ole tiedossa.

Lisätiedot: 

Hakuinfo 

Guidelines for the call

Joint Operational Programme

Käynnissä olevia hankkeita

 


Aihetunnisteet: rahoitusuutiset