Suomen luonnonsuojeluliitto ry

Kotipaikka: Itälahdenkatu 22 b A, 00210 Helsinki

www.sll.fi

Luonnonsuojeluliitto on Suomen suurin luonnon- ja ympäristönsuojelujärjestö. Luonnonsuojeluliitto edistää luonnon monimuotoisuutta ja luonnon varojen kestävää käyttöä 15 piirinsä, 150 paikallisyhdistyksensä ja lähes 30 000 jäsenensä kautta. Talousmetsien osalta kannatamme eri-ikäisrakenteisten ja monipuulajisten metsien suosimista. Puuta tulee käyttää kaskadiperiaatteen mukaisesti. Suomen metsäistä suojelualueverkostoa tulee laajentaa kiireisesti vastapainona kasvavalle puubiomassan korjuulle. Turvetuotannossa olevia soita tulee ennallistaa hiilinieluiksi. Turvepohjaisten metsien ojitukset tulee myös lopettaa, sillä niiltä ja turvetuotantoalueilta valuva humusaines heikentää vesistöjen ekosysteemipalveluja. Sinisen talouden edistämiseksi Luonnonsuojeluliitto on myös mukana monissa virtavesien kunnostushankkeissa vaelluskalakantojen elvyttämiseksi. Kannatamme biokaasun tuottamista maatalouden jätteistä ja sivuvirroista sekä ravinteiden tehokkaampaa kierrätystä.

Yhteyshenkilöt biotalousasioissa:

Tapani Veistola

erityisasiantuntija

Kansallisen biotalouspaneelin jäsen.

+358 400 615 530

tapani.veistola@sll.fi

Yhteystietokortin sisältö on organisaation itse tuottamaa. Tiedot tallennettu viimeksi 07.01.2021.

  • Sallitut tiedostotyypit: jpg, png, Max. tiedoston koko: 12 MB.
    Lisää kuva

< Takaisin hakemiston etusivulle