Elintarvikemarkkinalain muutokset vahvistettu

Uutinen - Julkaistu 29.1.2021

Elintarvikemarkkinalain muutos on vahvistettu Tasavallan presidentin esittelyssä 29.01.2021. Asiaa koskeva hallituksen esitys (HE 199/2020 vp) annettiin eduskunnalle 29.10.2020 ja se hyväksyi esityksen 18.12.2020.

Lakiin lisättävät säädökset antavat kaupankäyntiin selkeät pelisäännöt ja tasapainottavat ruokajärjestelmän neuvotteluasemia. Laki antaa myös mahdollisuuden puuttua entistä tehokkaammin ruokajärjestelmässä esiintyviin epäterveisiin kauppatapoihin. Valvontaviranomaisena Suomessa jatkaa Ruokaviraston yhteydessä toimiva elintarvikemarkkinavaltuutettu.

Muutoksilla lakiin lisätään huhtikuussa 2019 hyväksytyt EU-direktiivin (kauppatapadirektiivin) edellyttämät hyvän kauppatavan vastaiset kiellot. Samalla laissa säädetään niiden noudattamisen valvonnasta ja kieltojen rikkomisen seuraamuksista. Tavoitteena on parantaa elintarvikemarkkinoiden toimivuutta ja turvata maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden kaupassa sopimussuhteen heikoimmassa asemassa olevien myyjien asemaa vahvemmilta ostajilta.  Lain taustalla olevalla direktiivillä yhdenmukaistetaan jäsenmaiden jo olemassa olevia kansallisia lakeja määrittelemällä suojelun vähimmäistaso koko EU-alueelle.
Muutetussa laissa kielletään muun muassa liian pitkät maksuajat, tilausten viime hetken peruutukset, sopimusehtojen yksipuoliset muutokset, myyntiin liittymättömät maksut, kaupalliset kostotoimet sekä liikesalaisuuksien oikeudeton käyttö.
Myös ostettujen tuotteiden palauttamiseen, hävittämiseen, varastointiin, tuotevalikoimaan sisällyttämiseen ja tuotteiden markkinointiin liittyvien kustannusten periminen myyjältä on kiellettyä, ellei niistä ole erikseen sovittu. Ostaja ei voi myöskään kieltäytyä vahvistamasta ostosopimusta kirjallisesti myyjän sitä pyytäessä.
Lain kieltoja sovelletaan kaikkeen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden myyntiin, kun ostaja on liikevaihdoltaan myyjää suurempi ja ostajan liikevaihto ylittää kaksi miljoonaa euroa. Vähimmäisrajan myötä kuitenkin esimerkiksi pienet kahvilat, ravintolat ja kioskit jäävät sääntelyn ulkopuolelle. Sääntely koskee myös julkista sektoria sekä hotelli- ja ravintola-alaa.

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Maija Heinonen, 0295 162 082, maija.heinonen(at)mmm.fi
Lainsäädäntöneuvos Aku-Petteri Korhonen, 0295 162 325, aku-petteri.korhonen (at)mmm.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 29.1.2021


Aihetunnisteet: elintarvikeala, ruoka