Elintarviketeollisuuden toimialaraportti on julkistettu

Uutinen - Julkaistu 15.12.2016

– Elintarviketeollisuudessa henkilöstömäärä on nousussa. Lihanjalostus on työllistävin alatoimiala, vaikka eniten toimipaikkoja on leipomoteollisuudessa. Elintarviketeollisuuden välillinen työllistävä vaikutus on merkittävä, sanoo toimialapäällikkö Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.

Tulokset käyvät ilmi Elintarviketeollisuuden toimialaraportista, jonka TEM toimialapalvelu julkisti yhteistyökumppaniensa kanssa 13.12. Elintarvikealan vuosiseminaarissa Helsingissä. Kilpailutilanne on kireä sekä kotimarkkinoilla että kansainvälisesti. Elintarviketeollisuuden liikevaihto onkin supistunut viime vuosina. Kilpailua on kiristänyt talouden alakulosta johtuva hidas kysynnän kasvu, tiukka hintakilpailu koti- ja vientimarkkinoilla, päivittäistavarakaupan keskittyminen, lisääntynyt tuonti ja kaupan omien merkkien laajentunut tarjonta sekä viennin vähentyminen. Elintarvikkeiden hinnat ovat laskeneet vuodesta 2014 lähtien, mutta hintojen arvioidaan hieman kallistuvan ensi vuonna. Monikanavainen kysyntä lisääntyy.

Suomalaista sisua – elintarvikeala on kasvuala

Kasvun mahdollisuuksia luo kotimarkkinoilla menestyminen, vienti sekä kansainvälistyminen.

Haastavasta liiketoimintaympäristöstä huolimatta ala on investoinut tuotannon tehostamiseen, kustannuskilpailukyvyn parantamiseen ja toimintojensa uudistamiseksi. Elintarviketeollisuus investoi liiketoiminta-alueille, joissa näkee strategioidensa mukaisia menestymismahdollisuuksia.

Kasvu vaatiikin yrityksiltä jatkuvaa kilpailukyvyn kehittämistä, ketterää reagointia toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin, asiakaslähtöistä tarjontaa ja erikoistumista.

Talouden orastava elpyminen tukee kuluttajien ostovoiman kehitystä ja sitä kautta alan kysyntää. Digitaalisuus muokkaa ruokaketjua ja ruoan jakelukanavia. Biotalous ja sen osana kiertotalous lisäävät toimialan sisäistä ja ulkoista yhteistyötä. Yksilökeskeisyyden vahvistuminen ja muut demograafiset muutokset meillä ja maailmalla tarjoavat uusia menestymismahdollisuuksia. Elintarvikkeiden kilpailukyky rakentuu ruokaketjun osaamiselle ja kyvylle tuottaa asiakaslähtöisiä innovaatioita ja korkeamman jalostusarvon tuotteita – yhteistyössä.

Vienti kiinnostaa alan kasvun mahdollistajana – katse kauemmaksi

Kiinnostus vientiä kohtaan on kasvanut erikokoisissa yrityksissä. Suomen elintarvikkeiden ulkomaankauppa on ollut vuosia alijäämäistä. Elintarvikeviennin arvo vuonna 2015 oli 1,5 ja tuonti 4,4 miljardia euroa. Lisäarvotuotteiden ja muiden elintarvikkeiden vienti tarjoaa alalle kasvumah-dollisuuksia. Valtaosa Suomen elintarvikkeiden ja juomien ulkomaankaupasta käydään naapuri-maiden kanssa, mutta mahdollisuuksia on kaukaisemmillakin markkinoilla. Ruoan kysyntä maail-malla kasvaa. Food from Finland -vientiohjelma tukee elintarvikeketjun toimijoiden ja elintarvik-keiden vientiä. Suomessa elintarviketeollisuudella on hyvät mahdollisuudet viennin kehittämiseen.

Suomalaisessa elintarviketeollisuudessa on ruokatuotannon ja huoltovarmuuden lisäksi kyse maaseutumme elinvoimaisuudesta, yrittäjyydestä, työllisyydestä, yhteiskuntamme hyvinvoinnista, eri-ikäisten ihmisten ravitsemuksesta, ruokakulttuurista ja makunautinnoista. – Elintarviketeollisuus on jatkossakin merkittävä toimiala Suomessa ja kotimainen kysyntä on elintarviketeollisuuden kivijalka, toteaa toimialaraportin kirjoittaja Leena Hyrylä.

Toimialaraportin voit ladata alla olevasta linkistä:

Elintarviketeollisuus joulukuu 2016 (pdf) (2.7 MB)

Lisäksi julkistettiin elintarviketeollisuuden pk-toimialabarometri, jonka voit ladata alta:

Pk-toimialabarometri elintarviketeollisuus Syksy 2016 (pdf) (958.2 KB)

 

Lisätiedot:

toimialapäällikkö Leena Hyrylä, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, puh. 029 502 9047

kehittämispäällikkö Esa Tikkanen, TEM, puh. 050 040 5459

 

Tiedote (13.12.2016) TEMin toimialapalveluiden sivuilla.


Aihetunnisteet: elintarvikkeet, julkaisu