ELY: Avustukset kalatalouden edistämiseen haussa 15.12.2021-31.1.2022

Vesi ja auringonsäteet.

Uutinen - Julkaistu 1.12.2021

Kalatalouden erityisavustuksia myönnetään alueellisiin kehittämis-, kokeilu-, koulutus-, selvitys- ja valistushankkeisiin, jotka edistävät kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelua, toimeenpanoa, ohjaamista ja kehittämistä sekä kalastuksenvalvontaa.

Lapin, Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) kalatalousviranomaiset myöntävät vuosittain kalastonhoitomaksuista kertyneistä varoista avustuksia kalatalouden edistämishankkeisiin sekä kalatalousaluetoimintaan.

Haku avoinna: 15.12.2021-31.1.2022

Haku on tarkoitettu: Oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja yritykset.

Määräraha: Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja ne myönnetään maa- ja metsätalousministeriön ELY-keskuksille osoittaman määrärahan puitteissa. Määrärahat ovat kertyneet kalastajien maksamista
kalastonhoitomaksuista.

Haun painopisteet vuonna 2022:

  • kalastusharrastuksen edistäminen
  • luontaisten kala- ja rapukantojen monimuotoisuuden turvaaminen (esim. kalastuksen seuranta- ja säätelytoimet, vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen)
  • kalavesien kestävän käytön ja hoidon toimeenpano
  • kalastuksen valvonta.

Lisätietoa hausta ELY-keskuksen sivuilta.

Hakuohje


Aihetunnisteet: rahoitusuutiset