ELY-keskus: Avustukset ympäristö- ja kalatalousalan toimenpiteisiin haettavissa 18.10.-30.11.2022

Vesi ja auringonsäteet.

Uutinen - Julkaistu 19.10.2022

Erilaisiin ympäristö- ja kalatalousalan toimenpiteisiin on saatavilla avustusta ELY-keskuksista ympäri Suomen. Avustusten hakuaika alkaa 18.10. ja se jatkuu 30.11.2022 asti.

Avustuksia on saatavana kolmessa teemassa:

  • Vesistöissä ja valuma-alueilla tehtävän työn tuki
    • vesienhoidon toteutusta sekä vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä palvelevat hankkeet
  • Vesitalouden varautumisen ja riskienhallinnan ja vesiluonnonvarojen kestävän käytön vahvistaminen
    • Avustusta voidaan myöntää vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa sekä vesitalouden varautumista ja riskienhallintaa parantavien tulvasuojelu- ja muiden hankkeiden sekä vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä edistävien kehittämis- ja investointihankkeiden tukemiseen.
  • Avustukset kalataloudellisiin kunnostuksiin
    • Hankkeet, joiden tavoitteena on edistää kalan kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä tai parantaa mahdollisuuksia kestävään kalastukseen.

Lisätiedot:

ELY-keskus, tiedote 18.10.2022

ELY-keskus: Avustukset vesistö- ja kalataloushankkeisiin

ELY-keskus: Rahoitus ja avustukset – ympäristövastuualue

 

Tilaa rahoitusuutisten hakuvahdin avulla sinua kiinnostavat uutiset omaan sähköpostiisi: Hakuvahti


Aihetunnisteet: kalat, rahoitusuutiset, vesienhoito