ELY-keskus: Käytännön innovaatioita maa-, metsä- ja biotalouden alkutuotantoon – EU:n hankehaku nyt avoinna, infotilaisuus 21.11.

Uutinen - Julkaistu 9.11.2023

Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden hankkeiden haku on käynnistynyt. EIP-ryhmien (European Innovation Partnership) tavoitteena on ratkaista alkutuotannossa havaittu ongelma ja kehittää uusi tuote tai menettelytapa ongelman ratkaisuksi. Innovaatiohankkeessa kehitettävä ratkaisu perustuu maatilojen tarpeisiin ja se uudistaa tai edistää maa-, metsä- tai biotaloutta.

Haku avoinna: Valtakunnallisten hankkeiden hakuaika 9.11.2023-  31.1. 2024. Alueelliset hankkeet haetaan ELY-keskusten valintajaksojen mukaan ja niistä annetaan lisätietoja oman alueen ELY-keskuksesta.

Haku on tarkoitettu: Tukea innovaatiohankkeeseen voi saada julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten pk-yritys, tutkimusyksikkö, kehittämisorganisaatio, säätiö, oppilaitos, kunta tai yhdistys. Innovaatiohanke voi olla alueellinen, alueiden välinen, valtakunnallinen tai jopa kansainvälinen. Hanke on mahdollista toteuttaa missä tahansa Manner-Suomen alueella.

Määräraha: Innovaatiohankkeeseen voi saada korkeintaan 100 % tuen. Tukitaso määräytyy mm. hankkeen tulosten levitettävyyden tai hyödynnettävyyden perusteella. Tukea voi saada enintään puoli miljoonaa euroa.

Tukea saa käyttää: Esimerkiksi hankkeen valmisteluun ja toteutukseen liittyviin kustannuksiin, jotka aiheutuvat valmistelutuesta, valmiuksien kehittämisestä, koulutuksesta ja verkostoitumisesta tai hyväksyttyjen toimien toteutukseen.

Lisätiedot:

Hakuilmoitus

Ruokaviraston ilmoitus

Tilaa rahoitusuutisten hakuvahdin avulla sinua kiinnostavat uutiset omaan sähköpostiisi: Hakuvahti