ELY-keskus: Valtakunnallisten maaseutuhankkeiden ideahaku teemassa huoltovarmuus ja varautuminen 1.3.2024 saakka

Peltomaisema.

Uutinen - Julkaistu 13.2.2024

ELY-keskuksen valtakunnallisessa kehittämishankkeiden hakuun toivotaan hankkeita, joilla edistetään varautumista kriiseihin ja häiriötilanteisiin sekä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen.

Hankkeet voivat edistää huoltovarmuutta tukevaa markkinoiden ja kilpailukykyisen talouden kehitystä. Valtakunnallisilta hankkeilta edellytetään laaja-alaista näkökulmaa ja laajaa yhteistyötä toimintojen kehittämiseen maaseudulla. Hankkeiden sisällölliset painotukset tulevat Suomen CAP-suunnitelman toimenpiteistä.

Haku toteutetaan kaksivaiheisena. Ideahakuvaiheessa valitaan hankkeet jatkovalmisteluun. Haun toisessa vaiheessa laaditaan varsinainen hankesuunnitelma. Varsinaisen haun käynnistymisestä tiedotetaan erikseen jatkovalmisteluun valituille.

Valtakunnallisen hanketoiminnan tavoitteena on kohdentaa EU:n maaseuturahoitusta hankkeisiin, jotka parantavat Suomen CAP-suunnitelma 2023-2027:n tuloksellisuutta ja tehostavat sen toteutusta. Lisäksi tavoitteena on täydentää ja tukea kehittämistä ja hanketoimintaa alueilla.

Haku avoinna: Ideahaku on avoinna 1.3.2024 saakka.

Haku on tarkoitettu: Hankkeet voivat olla yhteistyöhankkeita sekä koulutus- ja tiedonvälityshankkeita.

Lisätiedot: 

Hakuilmoitus

Valtakunnallisten hankkeiden ideahaku: info-tilaisuus 7.2.2024 (YouTube-tallenne)

 

Tilaa rahoitusuutisten hakuvahdin avulla sinua kiinnostavat uutiset omaan sähköpostiisi: Hakuvahti