Energiakäyttöön lisää kotimaista pienpuuta– Hallitukselta tuntuva lisärahoitus metsänhoitotöihin

Uutinen - Julkaistu 25.2.2021

Hallitus julkaisi tänään lisätalousarvioesityksen, jolla lisätään määrärahaa nuoren metsän hoitoon ja pienpuun korjuuseen. Tavoitteena on turpeen energiakäytön vähentyessä ennakoitua nopeammin lisätä kotimaisen pienpuun tarjontaa. Hyödyntämällä nuorten metsien hoidon sivuvirrasta saatavaa pienpuuta, voidaan lisäksi välttää teollisuudelle käyttökelpoisen ainespuun päätymistä energiakäyttöön. Nuoren metsän oikea-aikaisella hoidolla vahvistetaan myös puuston kasvua ja hiilensidontaa.

Kestävän metsätalouden rahoitusjärjestelmän (Kemera) määrärahaa lisätään 3 750 000 eurolla vuonna 2021. Kemeran avulla tuetaan yksityisten metsänomistajien metsänhoitotöitä. Lisäksi Suomen metsäkeskukselle myönnetään 250 000 euron lisämääräraha aktivointikampanjaan, jonka avulla innostetaan metsänomistajia pienpuukorjuuseen.

– Metsähakkeen kysyntä lämmityspolttoaineena on kasvussa. Hallitus haluaa lisärahalla vahvistaa kotimaisen metsähakkeen saatavuutta ja kannustaa metsänomistajia aktiiviseen metsien hoitoon, toteaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Pienpuukorjuu halutaan kaksinkertaistaa nykyisestä

Valtakunnan metsien inventoinnin mukaan Suomen nuorissa kasvatusmetsissä on myöhässä olevia hoitotöitä lähes puoli miljoonaa hehtaaria. Lisäksi ensiharvennusrästejä on lähes miljoona hehtaaria, joista osalle voidaan myöntää myös pienpuun keruutukea. Tähän mennessä pienpuukorjuun tukea on myönnetty vain noin 33 000 hehtaarille vuodessa. Tavoitteena on kaksinkertaistaa tämä määrä seuraavan kolmen vuoden aikana. Esitetyn määrärahalisäyksen avulla sekä aiemmin myönnettyjen tukirahoitusten käyttöä tehostamalla voidaan lisätä jopa 500 000 kuutiometriä kotimaisen pienpuun käyttöä vuonna 2021.

Nuoren metsän hoidon tukea maksetaan 230 euroa hehtaarilta kohteissa, joilla tukiehdot täyttyvät. Hehtaarikohtaista tukea voidaan korottaa 200 eurolla, jos nuoren metsän hoidon yhteydessä kerätään pienpuuta. Vähimmäismäärä kerätylle pienpuulle on eteläisessä ja keskisessä Suomessa 35 kiintokuutiometriä hehtaarilta ja pohjoisessa Suomessa 25 kiintokuutiometriä hehtaarilta.

– Nyt todella kannattaa tukea nuoren metsän hoitotöitä. Tehostetulla pienpuukorjuulla saamme taloudellisesti ja ekologisesti kestävää puubiomassaa energiakäyttöön. Samalla saamme purettua nuorten metsien hoitorästejä, mikä tukee järeän runkopuun kasvattamista teollisuuden tarpeisiin, Leppä toteaa.

Metsänomistajia innostetaan nuorten metsien hoitotöihin

Nuorten metsien hoitorästit ovat valtaosin yksityismetsissä, minkä vuoksi Metsäkeskus toteuttaa lisärahoituksellaan alueellisia neuvonta- ja aktivointikampanjoita. Kampanjat kohdistetaan alueille, joilla tiedetään olevan runsaasti hoitorästejä ja siten myös energiakäyttöön soveltuvaa pienpuuta. Aktivointia kohdistetaan varsinkin alueille, joilla turvetuotanto vähenee erityisen paljon.

– Kannustan metsänomistajia ryhtymään ahkerasti metsänhoitotöihin ja pienpuukeräykseen. Metsäkeskus ottaa asiassa yhteyttä metsänomistajiin, metsäalan toimijoihin ja energiapuualan yrityksiin. Tämä on yhteinen ponnistus, ministeri Leppä sanoo.

– Myös tehtaiden ja sahojen sivuvirrat ovat tärkeä kotimaisen metsäbioenergian raaka-aine, Leppä muistuttaa.

Lisätietoja:
metsäneuvos Marja Kokkonen, p. 0295 162 444, marja.kokkonen(at)mmm.fi
ministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, p. 050 516 2868, teppo.sakkinen(at)tem.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 25.2.2021


Aihetunnisteet: metsäbiotalous, puu