Energiateknologian kärkihankehakuun 23 uutta hakemusta

Uutinen - Julkaistu 14.2.2017

Työ- ja elinkeinoministeriö sai määräaikaan mennessä 23 uutta investointitukihakemusta uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian hankkeisiin. Tälle hakukierrokselle siirtyvät myös ne 36 hakemusta, joille ei myönnetty tukea ensimmäisellä kierroksella. TEM myönsi 30.1.2017 kärkihanketukea 11 hankkeelle yhteensä 39,7 miljoonaa euroa.

Valtion talousarviossa energiateknologian kärkihanketukea on varattu vuosille 2017 ja 2018 yhteensä 80 miljoonaa euroa. Näin tällä hakukierroksella on käytettävissä määrärahaa hieman yli 40 miljoonaa euroa. Tuen saajat selviävät alkuvuonna 2018.

Nyt vastaanotettujen uusien hakemusten laskennalliset kokonaisinvestoinnit olisivat hieman yli miljardi euroa. Noin puolet hankkeista liittyy sähkön- ja lämmöntuotannon uusiin ratkaisuihin, loput liikenteen kehittyneisiin biopolttoaineisiin ja muihin energiateknologian ratkaisuihin.

Tuen hakijat voivat täydentää hakemuksiaan 17.3.2017 saakka.

Uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituki on tarkoitettu tulevaisuuden energiaratkaisuihin vuoteen 2030 tähtäävien sekä kansallisten että EU:n energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Tukea voidaan myöntää yrityksille, kunnille tai muille yhteisöille yli 5 miljoonan euron investointeihin, jotka koskevat liikenteen kehittyneiden biopolttoaineiden tuotantoa tai uuden energiateknologian kokeiluhanketta, joka edistää sähkön- tai lämmön- taikka niiden yhteistuotantoa uusiutuvalla energialla tai muun energiateknologian kaupallista käyttöönottoa.

Tuen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan, jossa otetaan huomioon tuotettavan energiamäärän ja kustannustehokkuuden ohella erityisesti hankkeeseen sisältyvän teknologian uutuusarvo ja teknologian tai hankkeen monistettavuus sekä mm. hankkeen toteutettavuus.

Hallitusohjelman mukaan uusiutuvan energian käyttöä lisätään kestävästi niin, että sen osuus nousee 2020-luvulla yli 50 prosenttiin, ja omavaraisuus yli 55 prosenttiin. Valtioneuvosto antoi yksityiskohtaiset energia- ja ilmastopolitiikan linjaukset 24.11.2016 kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa vuoteen 2030.

Energiakärkihaun uudet ja viime kierrokselta siirtyneet tukihakemukset (pdf)

Lisätietoja verkossa:
http://tem.fi/uusiutuvan-energian-ja-uuden-energiateknologian-investointituki

Ensimmäisen hakukierroksella tuetuksi valitut hankkeet (tiedote)

Lisätiedot:
ylitarkastaja Pekka Grönlund, TEM, puh. 029 506 4815
erityisasiantuntija Kati Veijonen, TEM, puh. 029 504 7170

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 14.2.2017