Etelä-Karjalaan 2 700 hehtaaria luonnonsuojelualueita valtion maille

Uutinen - Julkaistu 18.11.2019

Parikkalan Siikalahti patotieltä kuvattuna.
Parikkalan Siikalahti patotieltä kuvattuna. (Kuvaaja Jari Kostet)

Valtioneuvosto ja ympäristöministeriö ovat tänään antaneet asetukset, joilla Etelä-Karjalan maakuntaan perustetaan valtion maille yhteensä 57 luonnonsuojelualuetta. Kaikki alueet ovat valtion omistuksessa, ja ne on jo aiemmin osoitettu luonnonsuojelukäyttöön.

Valtioneuvoston asetus koskee seitsemää aluetta, joiden koko vaihtelee noin sadasta hehtaarista noin 500 hehtaariin. Yhteensä näiden alueiden pinta-ala on noin 1 685 hehtaaria. Samalla ympäristöministeriö on antanut asetuksen 50 suojelualueen perustamisesta, jotka ovat kooltaan edellisiä pienempiä. Näitä alueita on yhteensä noin 1 050 hehtaaria.

Alueet sijaitsevat Imatran ja Lappeenrannan kaupungeissa sekä Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kunnissa.

Suojeltavat alueet ovat pienehköjä, mutta ne edustavat varsin monipuolisesti Etelä-Karjalan maakunnan vanhoja metsiä, soita, harjuja, järviluontoa ja tärkeitä lintualueita. Suurimmat alueet ovat linnustoltaan maan tärkeimpiin kohteisiin kuuluva Siikalahden alue sekä Konnunsuon alue.

Alueet on varattu jo aiemmin luonnonsuojelutarkoituksiin, ja ne kuuluvat pääosin valtakunnallisiin suojeluohjelmiin sekä Natura 2000 -verkostoon. Lisäksi mukana on useita Etelä-Suomen metsiensuojeluohjelma METSOn puitteissa valtiolle hankittuja alueita.

Perustamisasetusten myötä alueilla tulevat voimaan luonnonsuojelulain mukaiset, valtion luonnonsuojelualueita koskevat rauhoitusmääräykset. Niiden tavoitteena on suojelualueen luonnontilan säilyttäminen ja luontaisen kehityksen turvaaminen.

Luontoa muuttava toiminta ei ole alueilla sallittua, mutta jokamiehenoikeudet ovat voimassa normaaliin tapaan. Luonnonsuojeluun liittyvien tavoitteiden ohella alueet palvelevat myös retkeilyä, opetusta ja tutkimusta.

Alueilla sallitaan myös metsästystä: valtaosalla valtioneuvoston asetuksella perustetuista suojelualueista on muun muassa sallittua metsästää hirveä, metsäjänistä ja rusakkoa sekä villisikaa. Metsähallitus voi luonnonsuojelulain nojalla lisäksi myöntää luvan hirvenajoon sekä vieraslajien ja vahinkoa aiheuttavien pyyntiluvanvaraisten riistaeläinlajien poistamiseen kaikilla perustetuilla luonnonsuojelualueilla.

Asetukset tulevat voimaan 1.12.2019. Nykyisten metsästysvuokrasopimusten mukainen metsästys voi alueilla jatkua 28.2.2021 saakka.

 

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Heikki Korpelainen, ympäristöministeriö, p. 040 374 0247, heikki.korpelainen@ym.fi

Erikoissuunnittelija Meri-Hilkka Mäkelä, Metsähallituksen luontopalvelut, p. 040 769 0673, meri-hilkka.makela@metsa.fi

Ympäristöministeriön tiedote 14.11.2019