Etelä-Savon alueellisessa biotalousfoorumissa puhuttivat metsä, vesi ja ruoka

Uutinen - Julkaistu 13.10.2020

Maa- ja metsätalousministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön järjestämät alueelliset biotalousfoorumit alkoivat syyskuussa. Tiistaina 6.10. järjestettiin Etelä-Savon alueellinen biotalousfoorumi. Kaikille avoinna olevat foorumit ovat osa käynnissä olevaa biotalousstrategian päivitystyötä.

Etelä-Savon biotalousfoorumissa kuultiin esitykset alueen vahvuuksista paikallisilta osaajilta. Esityksissä nousivat erityisesti esiin maakunnan kolme strategista kärkeä: metsä, vesi ja ruoka. Etelä-Savon vahvuuksia ovat elinympäristön puhtaus ja turvallisuus sekä alueen ainutlaatuinen luonto. Saimaan vahvuuksia merkittävänä matkailu- ja kesäasutuksen alueena voidaan edelleen kehittää. Luomutuotannossa oleva peltopinta-ala on jatkuvassa kasvussa ja maakunta on yksi luomutuotannon pioneerialueita Suomessa. Maakunnassa on myös tarjolla biotalouden koulutusta ja osaamiskeskuksia, kuten Luomuinstituutti, EcoSairila ja Xamkin puukuitulaboratorio.

Työpajakeskusteluissa pohdittiin keinoja biotalouden arvon kohottamiseen maakunnassa sekä toimenpiteitä biotalousstrategian toteuttamiseen. Keskusteluissa nousi esille muun muassa kestävän liikenteen ja infrastruktuurin kehittäminen, yrittäjien neuvonta ja tukeminen, luontomatkailun hyödyntäminen, luonnonsuojelun yhteensovittaminen sekä puun ja metsien monipuolinen käyttö. Tärkeänä nähtiin lisäksi näkyvyyden tuominen biotaloudelle viestinnän ja markkinoinnin kautta. Tilaisuudessa esitetyt diat löytyvät tästä linkistä.

Biotalousfoorumit syksyllä 2020

Biotalousstrategian päivityksen tavoitteena on luoda Suomeen biotalouden avulla uusia tuotteita ja palveluja, jotka tukevat talouskasvua ja työllisyyttä ja edistävät samalla hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymistä. Tavoitteena on myös edistää kiertotaloutta osana biotaloutta. Biotalousfoorumeiden toivotaan kerryttävän näkemyksiä siitä, mitkä ovat alueiden näkökulmasta biotalouden mahdollisia tulevaisuuden menestystekijöitä ja miten niiden kehittymistä voidaan tukea.

Perjantaina 6.11.2020 järjestetään biotalousfoorumi Pohjois-Karjalassa. Tilaisuuteen voi ilmoittautua tämän linkin kautta.

Vastaavat tilaisuudet pidetään syksyn aikana Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan lisäksi myös Keski-Suomessa, Lapissa ja Varsinais-Suomessa. Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan toimijoille järjestetään lisäksi yksi yhteinen tilaisuus. Keski-Pohjanmaan alueellinen biotalousfoorumi pidettiin 30.9.2020.

Uutinen 6.10.2020: Keski-Pohjanmaan alueellinen biotalousfoorumi käynnisti biotalousfoorumisarjan

Tiedote 22.9.2020: Alueelliset biotalousfoorumit tukevat biotalousstrategian päivittämistä

Tiedote 1.9.2020: Suomen biotalousstrategia päivitetään: tavoitteena tukea kestävää kasvua ja ilmastotavoitteita

Lisätietoja:

Apulaisosastopäällikkö Liisa Saarenmaa, p. +358 40 752 3271, liisa.saarenmaa(at)mmm.fi

Viestintäasiantuntija Kukka-Maaria Virta, p. +358 50 4722 283, kukka-maaria.virta(at)mmm.fi

Maa- ja metsätalousministeriön uutinen 13.10.2020


Aihetunnisteet: Biotalousfoorumi, uutiset