ELY-keskus: Vesiosaamisen kasvu ja kansainvälistyminen -ohjelman hankkeiden avustushaku 8.2.-29.4.2022

Suomen kestävän kasvun ohjelma.

Uutinen - Julkaistu 8.2.2022

Vesiosaamisen kasvu ja kansainvälistyminen -ohjelmasta on haettavissa avustusta 8.2.-29.4.2022 välisenä aikana Etelä-Savon ELY-keskuksesta. Haku on valtakunnallinen. Haku toteuttaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, joka on osa EU:n elpymisvälinettä (Recovery and Resilience Facility, RRF). Elpymisrahoituksella edistetään vesiosaamisen kasvua ja kansainvälistymistä. 

Hakemuksia toivotaan erityisesti seuraavista aiheista:

1. Luodaan ja kehitetään toimijoiden yhteistyötä vesialalla

2. Edistetään toimijoiden edellytyksiä osallistua kansainväliseen toimintaan vesialalla

3. Edistetään ratkaisujen kehittämistä, testausta tai kansainvälistämistä vesialalla

4. Vahvistetaan vesialan osaamista, kasvua ja kansainvälistymisedellytyksiä muilla kuin 1–3 kohdissa tarkoitetuilla tavoilla

Haku avoinna: 8.2.-29.4.2022.

Haku on tarkoitettu: kunnat, kuntayhtymät, näiden omistamat yhtiöt ja muut kuntaomisteiset toimijat, yhdistykset, yritykset sekä muut yhteisöt lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia.

Määräraha: 2 miljoonaa euroa.

Avustusta saa käyttää: kehittämishankkeet, jotka kasvattavat suomalaista vesiosaamista, siihen perustuvaa liiketoimintaa sekä kansainvälistymistä.

Lisätiedot: 

Hakuohje

Hakuilmoitus Ely-keskuksen sivuilla

Aluehallinnon sähköinen asiointipalvelu

Valtioneuvoston asetus vesialan osaamisen kasvun ja kansainvälistymisen hankkeisiin vuosina 2022-2026 myönnettävästä valtionavustuksesta

 

Tilaa rahoitusuutisten hakuvahdin avulla sinua kiinnostavat uutiset omaan sähköpostiisi: Hakuvahti


Aihetunnisteet: rahoitusuutiset, vesi