Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) yhteistoimintaverkostojen haku avautunut

Uutinen - Julkaistu 23.10.2015

Etelä-Suomen METSOn yhteistoimintaverkostojen haku vuoden loppuun saakka

Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö julistavat avoimen haun metsien monimuotoisuuden yhteistoimintaverkostoille. Verkostohankkeiden tavoitteena on sovittaa yhteen monimuotoisuuden turvaaminen ja metsien muut käyttömuodot yhteistyössä metsänomistajien, metsä- ja ympäristöviranomaisten sekä muiden METSO-ohjelman sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on myös uusien toimintamallien tuottaminen ja levittäminen. Hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 31.12.2015 klo 16.15.

Nyt valittavissa hankkeissa edistetään mm. luontoarvojen kestävään hyödyntämiseen liittyvää biotaloutta ja/tai uudenlaisia metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamistapoja. Hakemuksia toivotaan esimerkiksi seuraavista aihepiireistä:

  • Markkinalähtöiset mekanismit metsien luontoarvojen ja ekosysteemipalveluiden turvaamisessa
  • Monimuotoisen metsäluonnon tuntemuksen ja arvostuksen lisääminen

Päätös vuoden 2016 määrärahoista tehdään helmikuun loppuun 2016 mennessä. Hankkeet voivat alkaa aikaisintaan huhtikuussa 2016. Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö pidättävät oikeuden olla rahoittamatta yhtään hanketta. Hankkeita voidaan rahoittaa myös haettua pienemmällä summalla.

Lisää tietoa muun muassa haun painopisteistä, hankkeiden valinnasta ja hakemisen aikataulusta sekä hakulomakkeet:

http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uutiset/EtelaSuomen_metsien_monimuotoisuuden_toi(35919)

 

23.10.2015