EU: Central Baltic -ohjelman haku auki 15.11.2021-28.2.2022

Uutinen - Julkaistu 1.12.2021

EU:n Central Baltic ohjelma 2021-2027 on Suomen, Ruotsin, Viron, Latvian ja Ahvenanmaan välinen rajat ylittävän yhteistyön ohjelma. Ohjelmalla on neljä tavoitetta: kilpailukykyinen talous, yhteisten resurssien kestävä käyttö, hyvät yhteydet alueen kesken, taitava ja sosiaalisesti osallistava alue.

Ohjelma-alueeseen kuuluu alueita Suomesta, Ruotsista ja Latviasta sekä Viro. Manner-Suomesta ohjelma-alueeseen kuuluvat Satakunnan, Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kymenlaakson, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan maakunnat. Ahvenanmaa osallistuu ohjemaan itsenäisenä toimijana. Ohjelma-alue on jaettu ydinalueisiin ja lisäalueisiin. Rahoitettavien hankkeiden tulee hyödyntää ensi sijassa ydinalueita.

Ohjelma tukee innovatiivisten menetelmien ja teknologioiden kehitykseen ja toimeenpanoon johtavia toimia. Ohjelman neljän päätavoitteen alla on seitsemän teemaa.

Yhteisten resurssien kestävän käytön edistämisen päämäärän tavoitteina ovat muun muassa kestävästi suunnitellut ja hallinnoidut meri- ja rannikkoalueet sekä vähentynyt ravinteiden, haitallisten aineiden ja myrkkyjen virtaama Itämereen. Jälkimmäinen pitää sisällään maatalouden sekä kaupunkien hulevesien kuormituksen. Mahdolliset toimet on lueteltu tarkemmin ohjelma-asiakirjassa.

Tarvittava hankekumppaneiden määrä on vähintään kaksi hankepartneria vähintään kahdesta ohjelma-alueen maasta.

Ohjelman toimintalinjat ja erityistavoitteet:

  1. Kilpailukykyinen talous (uudet tietointensiiviset yritykset, nuoret yrittäjät, yritysten vienti uusille markkinoille)
  2. Yhteisten resurssien kestävä käyttö (yhteisiin resursseihin perustuva kestävä matkailu, meri/rannikkoalueiden kestävä suunnittelu ja hallinnointi, kaupunkisuunnittelun parantaminen, ravinteiden sekä vaarallisten ja myrkyllisten aineiden valumisen vähentäminen)
  3. Hyvin yhdistetty alue (matkustaja- ja kuljetusvirtojen parantaminen, pienten satamien palvelujen parantaminen)
  4. Osaava ja sosiaalisesti osallistava alue (ihmisiä hyödyttävä yhdyskuntien vahvistaminen, yhdennetyt ammattikoulutusohjelmat)

Haku avoinna: 15.11.2021-28.2.2022

Haku on tarkoitettu: Rahoitusta voivat hakea hankekonsortiot, jotka muodostuvat julkisyhteisöistä, kansalaisjärjestöistä ja yksityisen sektorin toimijoista, mukaan lukien koulutus- ja tutkimuslaitokset, elinkeinoyhtiöt ja yritykset, jotka sijaitsevat ohjelma-alueella ja/tai joiden laillinen toimivalta ulottuu ohjelma-alueelle. Tukea eivät voi hakea yksittäiset elinkeinonharjoittajat tai yksityishenkilöt.

Rahoitusosuus: EU:n rahoitusosuus vaihtelee maittain ja on Suomessa enintään 75 % tukikelpoisista kustannuksista. Tarvittava kansallinen rahoitus voi olla julkista tai yksityistä rahoitusta. Suomalaiset kumppanit voivat hakea valtion vastinrahoitusta kansallisen rahoitusosuutensa kattamiseen.

Ennakkorahoitus ole mahdollista, mutta saatuaan teknisesti oikein täytetyt projektiraportit kunkin raportointikauden päätteeksi, rahoittaja maksaa välittömästi 60% raportissa esitetystä tukisummasta, ja loput 40% tarkistettuaan kustannusten tukikelpoisuuden.

Lisätietoa hausta Rahat pintaan-palvelusta.

Central Baltic – Rakennerahasto


Aihetunnisteet: rahoitusuutiset