EU-ministerit keskustelivat korkeapatogeenisesta lintuinfluenssasta ja maataloustuotteiden markkinatilanteesta

Uutinen - Julkaistu 24.5.2022

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontui 24. toukokuuta Brysselissä. Ministerit keskustelivat korkeapatogeenisesta lintuinfluenssasta sekä maatalousmarkkinoiden tilanteesta erityisesti Ukrainaan kohdistetun hyökkäyksen jälkeen. Lisäksi ministerit keskustelivat WTO:n 12. ministerikokouksesta, joka järjestetään Genevessä 12.-15. kesäkuuta. Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen.

Ministerit hyväksyivät yksimielisesti neuvoston päätelmät korkeapatogeenisesta lintuinfluenssasta. Päätelmissä todetaan bioturvallisuuden olevan ensisijainen keino lintuinfluenssan vastustamiseksi, mutta nostetaan esiin myös se, että rokottaminen voisi olla tukena tartuntojen vähentämisessä. Keskustelussa jäsenvaltiot suhtautuivat pääosin myönteisesti rokotuksiin lintuinfluenssan torjumiseksi. Ministeri Antti Kurvinen nosti esiin sen, että rokottaminen voisi olla yksi keino estää lintuinfluenssan leviämistä siipikarjaan, mutta ennen rokottamisen aloittamista tarvitaan lisää tieteellistä tietoa toimivista rokotekäytännöistä.

Ministerit keskustelivat maataloustuotteiden markkinoiden tilanteesta erityisesti Ukrainaan kohdistetun hyökkäyksen jälkeen. Asiakohdan yhteydessä käsiteltiin myös komission tiedonanto EU:n ja Ukrainan välisistä solidaarisuuskaistoista sekä Belgian pyynnöstä kevään 2022 kuivuudesta. Keskustelussa nousivat esiin maatalouden tuotantopanosten korkeat hinnat, jotka heikentävät tuotannon kannattavuutta kaikissa maissa. Jäsenmaat ilmaisivat tukensa komission aloitteelle, jonka tarkoituksena on saada Ukrainan varastoissa oleva vilja maailmanmarkkinoille. Se edistäisi ruokaturvaa maailmanlaajuisesti.

Maatalous- ja kalastusneuvosto keskusteli myös WTO:n 12. ministerikokouksesta, joka järjestetään Genevessä 12.-15. kesäkuuta. Ministerikokous järjestetään haastavassa globaalissa tilanteessa, eikä kokoukselta odoteta suuria tuloksia. Keskustelussa monet jäsenvaltiot pitivät tärkeänä sitä, että Maailman ruokaohjelma säästettäisiin viennin rajoituksilta. Useissa puheenvuoroissa kannatettiin myös avoimuuden parantamista maatalouden alalla. Ministeri Kurvinen korosti, että juuri tehtyä yhteisen maatalouspolitiikan uudistusta, joka perustuu ”vihreän laatikon” tukeen, ei saa vaarantaa.

Neuvoston muissa asioissa käsiteltiin Saksan tiedotusasia turpeen käytön vähentämisestä kasvualustoilla. Ministeri Kurvinen korosti, että turpeen käytön lopettaminen olisi muun muassa huoltovarmuuden kannalta suuri riski.

Ministeri Kurvinen totesi olevansa tyytyväinen kautensa ensimmäisen maatalous- ja kalastusneuvoston antiin ja piti tapaamista maatalouskomissaari Janusz Wojciechowskin kanssa onnistuneena. Ministeri ja komissaari keskustelivat Suomen CAP-suunnitelman avoimena olevista kysymyksistä.

Lisätietoja:

Maatalousneuvos Kari Valonen, p. +358 295 162 047

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 24.5.2022


Aihetunnisteet: EU, maatalous, ruoka