EU:lta merkittävää rahoitusta Suomen ympäristöhankkeille

Uutinen - Julkaistu 30.10.2018

Euroopan komissio on tehnyt päätökset niin sanottujen Life-ympäristöhankkeiden rahoituksesta vuonna 2017 toteutetun hakukierroksen pohjalta. Suomi saa rahoitusta yhteensä viidelle merkittävälle hankkeelle.

Metsähallituksen Luontopalvelut saa yli 20 miljoonan euron rahoituksen kolmelle uudelle luonnonsuojeluhankkeelle, jotka toteutetaan yhdessä laajan kumppaniverkoston kanssa.

Rannikko-Life-hankkeessa kunnostetaan merkittäviä rannikon ja saariston elinympäristöjä, kuten paahdealueita, rantaniittyjä, lehtoja ja hakamaita kahdeksalla suojelualuekeskittymällä Suomenlahdelta Perämerelle. Liito-orava-Life-hankkeessa luodaan toimintamallit liito-oravien huomioimiseen metsien käsittelyssä sekä taajamien puistojen ja metsien hoidossa. Beetles-Life-hankkeessa puolestaan kunnostetaan kahdeksan harvinaisen ja EU:n erityisesti suojeleman kovakuoriaislajin nykyisiä ja tulevia elinympäristöjä.

Metsähallituksen hankkeiden lisäksi EU-rahoituksen turvin käynnistyy kaksi muutakin suomalaista Life-hanketta: Suomen Luonnonsuojeluliiton Finvasive Life uhkaavien vieraslajien torjuntaan sekä Meehanite Technology Oy:n ympäristöystävällisiä valimoja kehittävä Green Foundry -hanke.

Komissiosta odotetaan lähiaikoina päätöstä myös Suomen ympäristökeskuksen Canemure Life -ilmastohankkeen rahoituksesta. Tämä laaja-alainen ns. integroitu Life-hanke toteuttaa konkreettisia ilmastonmuutoksen hillintää tukevia osahankkeita yli kymmenellä ydinalueella eri puolilla Suomea.

Toteutuessaan kaikkien näiden suomalaishankkeiden EU-rahoitus on arviolta yhteensä yli 32 miljoonaa euroa. Tämä on enemmän kuin yhdelläkään aikaisemmalla Life-rahoituksen hakukierroksella. Integroidut Life-hankkeet sopivat suomalaiseen innovaatiokulttuuriin hyvin – Canemure-hankkeen toteutuessa Suomi on saanut integroituihin Life-hankkeisiin rahoitusta EU-maista eniten.

Life on Euroopan unionin rahoitusjärjestelmä, jonka tarkoituksena on kehittää yhteistä ympäristöpolitiikkaa ja lainsäädäntöä tukemalla luonnonsuojelu- ja ympäristöhankkeita eri puolilla Eurooppaa.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Pekka Harju-Autti, ympäristöministeriö, p. 050 3652359, etunimi.sukunimi@ym.fi

Kehityspäällikkö Mikko Tiira, Metsähallitus, p. 040 169 6646, etunimi.sukunimi@metsa.fi

Ympäristöministeriön tiedote 25.10.2018 


Aihetunnisteet: EU @fi, monimuotoisuus, rahoitus