EU:n energiaministerit keskustelevat yhteisistä toimista Venäjän hyökkäyksen jälkeen

Uutinen - Julkaistu 28.2.2022

Ranska on kutsunut neuvoston nykyisenä puheenjohtajana EU:n energiaministerit 28.2.2022 Brysseliin neuvoston kokoukseen energiasektorin tilanteesta Venäjän Ukrainaan aloittaman hyökkäyksen jälkeen. Suomea kello 16 alkavassa kokouksessa edustaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Ranska on kutsunut neuvoston nykyisenä puheenjohtajana EU:n energiaministerit 28.2.2022 Brysseliin neuvoston kokoukseen energiasektorin tilanteesta Venäjän Ukrainaan aloittaman hyökkäyksen jälkeen. Suomea kokouksessa edustaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Ministerit keskustelevat energiasektorin tilanteesta, valmiustilasta sekä mahdollisista hätätoimenpiteistä ja keinoista Ukrainan auttamiseksi.

Euroopan komissio antaa kokouksessa tilannekatsauksen öljyn ja kaasun toimitusvarmuudesta sekä energian hintojen kehityksestä esittäen analyysinsa hypoteettisista häiriöskenaarioista, valmiustilanteesta sekä mahdollisista energiavarastoja ja varautumista koskevista lisätoimista seuraavaa talvea ajatellen.

Ministereiltä pyydetään analyyseja tilanteesta sekä yleisellä tasolla että omassa maassaan energian toimitusvarmuudesta, varastoista ja jakeluvirroista. Lisäksi pyydetään kuvaukset jäsenvaltioiden varautumistilanteesta ja mahdollisista suunnitteilla olevista hätätoimenpiteistä.

Tavoitteena on ohjata mahdollisten toimenpiteiden valmistelua tulevina viikkoina ja kuukausina koskien erityisesti energian toimitusvarmuutta, strategisten öljyvarastojen hyödyntämistä sekä kaasuvarastoja. Pyrkimyksenä on vahvistaa koordinaatiota EU:ssa ja jäsenvaltioiden välillä.

Suomelta tarvittaessa taloudellista tukea Ukrainan energiahankintoihin

Suomi tuomitsee jyrkästi Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyksen, joka on räikeä kansainvälisen oikeuden loukkaus. Se kohdistuu Ukrainaan, mutta on samalla hyökkäys koko Euroopan turvallisuusjärjestystä vastaan. Suomi tukee vankasti Ukrainan itsenäisyyttä, suvereniteettia, itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta.

Nykyinen tilanne on johtanut Ukrainan avunpyyntöihin myös energiasektorilla. ”Uskomme, että EU ja sen jäsenvaltiot voivat tukea Ukrainaa energiantoimituksissa. Suomi ei syrjäisen sijaintinsa vuoksi pysty osallistumaan tukemiseen suorien energiatoimitusten muodossa, mutta Suomen tuleva taloudellinen tuki voitaisiin suunnata myös energiahankintoihin”, ministeri Lintilä toteaa.

Suomi selviää talvesta, vaikka energian itätuontiin tulisi rajoituksia

”Suomen oma energiahuolto on toiminut luotettavasti läpi talven, vaikka energian hinnan nousu on aiheuttanut haittoja kuluttajille ja muille loppukäyttäjille. Arvioin, että selviämme tänä talvena toimitusvarmuuden kannalta ilman suurempia ongelmia, vaikka Venäjä asettaisikin rajoituksia kaasun tai sähkön tuontiin. Kaasun osuus primäärienergian kulutuksesta Suomessa on vain noin 5 prosenttia”, ministeri Lintilä huomauttaa.

”Suomi on maantieteellisen sijaintista vuoksi aina pyrkinyt varmistamaan energiaturvallisuutta omin keinoin. Energian toimitushäiriöiden varalta ja kansainvälisten velvoitteiden täyttämiseksi säilytetään tuontipolttoainevarastoja, jotka vastaavat noin viiden kuukauden normaalia kulutusta”, Lintilä valottaa.

Suomi näkee, että komission joulukuinen kaasupaketti keskittyy kaasupulaan, mutta ei tuo käytännön parannuksia kaasumarkkinoiden tai kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen varastojen toimintaan. Kaasuvarastoja voitaisiin säännellä tiukemmin kuin komission ehdotuksessa. Markkinatoimijoiden pääsyä varastoihin tulisi helpottaa ja markkinaehtoista käyttökaasuvarastoa tulisi lisätä.

Lisätiedot:
ylijohtaja Riku Huttunen, TEM, p. + 358 50 431 6518
erityisasiantuntija Eero Karjalainen, TEM, p. +358 50 501 7746 (energian EU-koordinaatio) erityisasiantuntija Ville Niemi, UM/EUE, Bryssel p. +32 479 470 175

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 28.2.2022