EU:n energiaministerit puhuvat Amiensissa energian hinnoista, energiatehokkuudesta ja vedystä – ympäristöministerien kanssa aiheina oikeudenmukainen siirtymä ja metsät

Uutinen - Julkaistu 21.1.2022

EU:n ympäristö- ja energiaministerien epäviralliset kokoukset järjestetään 20.-22.1.2022 Ranskan Amiensissa. Ranskan isännöimiin kokouksiin osallistuvat Suomen edustajina ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari sekä elinkeinoministeri Mika Lintilän valtiosihteeri Jukka Ihanus.

Torstaina 20.1. ympäristöministerit keskustelivat omassa tapaamisessaan muun muassa EU:n kemikaalistrategiasta, torjunta-aineista sekä metsäkadosta.

Perjantaina 21.1. energia- ja ympäristöministerien yhteistapaaminen alkaa työlounaalla, jonka aiheena on oikeudenmukainen siirtymä. Ministerit keskustelevat siitä, vastaako 55-valmiuspaketin rakenne sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja hyväksyttävyyden haasteisiin, millä EU-tason toimin varmistetaan, että vihreä siirtymä on oikeudenmukainen säilyttäen samalla ilmastopoliittisen kunnianhimonsa, ja millä sektoreilla 55-paketti tuottaisi eniten kasvu- ja työllistymismahdollisuuksia.

Iltapäivällä yhteiskokouksen teemana on metsien ja puutuotteiden rooli ympäristö-, energia- ja ilmastopolitiikassa. Ministerit keskustelevat mm. taloudellisista tai säädöspohjaisista keinoista, joilla metsästä otettavan puun pitkäikäisempää ja hiilinieluja kasvattavaa käyttöä voitaisiin lisätä.

Energiaministerit pohtivat energian hinnannousua, vetytaloutta ja energiatehokkuutta

Lauantaina 22.1. energiaministerien oman kokouksen kolme aihetta ovat: energian hinnat eurooppalaisen kuluttajan kannalta, EU:n energiatehokkuusdirektiivin tiukentuvien velvoitteiden kohdentaminen jäsenmaille sekä uusiutuvan ja vähähiilisen vedyn edistäminen.

Energian hintojen nousu on kuluttajille valitettavaa, mutta häiriö vaikuttaisi tilapäiseltä. EU:n ei tulisi ryhtyä toimiin, jotka häiritsisivät päästökauppajärjestelmää tai sähkömarkkinoita. Energian vähittäismarkkinoiden koskevat kysymykset kuuluvat pääosin kansalliseen toimivaltaan, joten toimienkin tulisi pysyä kansallisina. Fossiilisista luopuminen ja uusiutuvien sekä muiden päästöttömien energialähteiden lisäys suojaa energian hintashokeilta pidemmällä aikavälillä.

Energiatehokkuuden edistämisen rooli ilmastotavoitteiden saavuttamisessa vahvistuu, kun energiatehokkuustoimilla on todellisia ja merkittäviä vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöihin. Jäsenvaltiot ovat hyvin erilaisia sekä energiankäytön että energiajärjestelmien osalta. Sellaista yksittäistä EU-tason energiatehokkuustoimenpidettä ei ole olemassa, jolla olisi sama vaikutus päästöihin kaikissa jäsenvaltioissa. Kustannustehokkaiden toimenpiteiden optimointi on pystyttävä tekemään jäsenvaltiokohtaisesti, perustuen todellisiin jäsenvaltiokohtaisiin tietoihin. EU-tason mallinnuksiin perustuvat tavoitteet saattavat jäsenvaltiotasolla johtaa suuriin kustannuksiin ja tehottomuuteen päästöjen vähentämisessä.

Vetytaloudessa Suomi pitää tärkeänä, että kehitys saadaan ripeästi käyntiin ja teollisuus investoimaan. Sääntelyn tulee olla avointa, ketterää ja teknologianeutraalia. Voittavat ratkaisut valitaan markkinoilla. Pidemmällä aikavälillä voidaan painottaa ilmastopoliittista kunnianhimoa, mutta alkuvaiheessa se ei saa hidastaa teknologioiden ja markkinan kehitystä.

Ministerien kokouksiin osallistuvat myös Euroopan komission ilmastopolitiikasta ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta vastaava varapuheenjohtaja Frans Timmermans, energia-asioista vastaava komission jäsen Kadri Simson sekä ympäristö-, valtameri ja kalastusasioista vastaava komission jäsen Virginijus Sinkevičius.

Lisätiedot:
ylijohtaja Riku Huttunen, TEM, puh. 050 431 6518
erityisasiantuntija Eero Karjalainen, TEM, puh. 050 501 7746 (energian EU-koordinaatio TEM:ssä)
erityisasiantuntija Ville Niemi, UM/EUE, Bryssel puh. +32 479 470 175

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 21.1.2022


Aihetunnisteet: energia, energiapolitiikka