EU:n innovaatiorahaston isojen hankkeiden seuraavalla hakukierroksella jaossa kolme miljardia euroa

Uutinen - Julkaistu 21.7.2022

EU innovaatiorahaston kolmas suurten hankkeiden hakukierros avautuu syksyllä. Innovaatiorahasto rahoittaa innovatiivisia, päästöjä vähentäviä investointihankkeita muun muassa uusiutuvan energian, energiaintensiivisen teollisuuden, energian varastoinnin sekä hiilidioksidin talteenoton, hyödyntämisen ja varastoinnin aloilla. 

REPowerEU:n tavoitteena on EU:n irtautuminen Venäjän fossiilisesta energiasta. Yksi keino tavoitteen saavuttamiseksi on EU:n innovaatiorahasto, josta yritykset voivat hakea rahoitusta uutta teknologiaa käyttäville ilmastotavoitteita edistäville investointihankkeilleen. Suurten, eli investointikustannuksiltaan yli 7,5 miljoonan euron, hankkeiden kolmas hakukierros avataan syksyllä 2022, näillä näkymin marraskuun alussa. Jaossa on yhteensä kolme miljardia euroa.

Kolmannella suurten hankkeiden hakukierroksella rahoitusta voidaan myöntää teollisuuden innovatiivisiin sähkö- ja vetysovelluksiin, puhtaiden teknologioiden valmistukseen sekä pilottiprojekteihin, joissa testataan ja kehitetään täysin uusia ratkaisuja.

Pienten hankkeiden haku käynnissä 31.8. saakka

Innovaatiorahaston pienten, eli investointikustannuksiltaan 2,5–7,5 miljoonan euron, hankkeiden haku avautui maaliskuussa 2022. Hakemuksia voi jättää 31.8. saakka. Valinnat tehdään vuoden 2023 alkupuolella.

Suomalaiset yritykset menestyneet hyvin Innovaatiorahaston aiemmilla hakukierroksilla

Innovaatiorahaston ensimmäinen haku avattiin vuonna 2020, ja hakuja on luvassa säännöllisesti vuoteen 2030 asti. Ensimmäisessä haussa rahoitusta myönnettiin seitsemään projektiin. Yksi rahoitusta saaneista yrityksistä oli Neste, jolle myönnettiin 88 miljoonaa euroa Porvoon jalostamon kehittämiseksi vihreän vedyn tuotantoon ja hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin.

Toinen hakukierros käynnistettiin lokakuussa 2021. Hakuprosessiin kuuluu useita vaiheita. Komissio julkaisi viime viikolla hankkeet, jotka etenivät suurten hankkeiden toisen kierroksen tukineuvotteluihin. Suomesta mukana olivat Neste ja Metsä Spring.

Lisäksi suomalaisia yrityksiä on valittu Innovaatiorahaston projektikehitysavustusta (PDA, Project Development Assistance) saavien toimijoiden joukkoon.

Lisätiedot:
johtava asiantuntija Juho Korteniemi, TEM, p. 029 504 7054

Työ- ja elinkeinoministeriön uutinen 21.7.2022


Aihetunnisteet: energia, ilmasto