EU:n luomuasetus lykkääntyy yhdellä vuodella

Uutinen - Julkaistu 19.11.2020

Euroopan unioni lykkää uuden luomuasetuksen voimaantuloa yhdellä vuodella. Uusi luomuasetus otetaan käyttöön 1.1.2022. Vuoden lykkäys koskee luomuasetuksen soveltamisen aloituspäivämäärää ja useita muita päivämääriä.

Lykkäämisen syynä on covid-19-pandemia, joka on viivästyttänyt asetukseen toimeenpanolainsäädännön valmistumista. Jäsenmaiden on myös ehdittävä laatia omat ohjeistuksensa ennen uuden asetuksen voimaantuloa.

Asetuksen lykkäämisen valmistelu alkoi viime keväänä. Komission ehdotus sai laajan tuen Euroopan unionin jäsenmailta ja luomualan sidosryhmiltä, mutta lopullisesti lykkäyksestä päättivät Europan parlamentti ja neuvosto yhteispäätösmenettelyllä. Vuoden lykkäys koskee luomuasetuksen soveltamisen aloituspäivämäärää ja kymmeniä siirtymäaikoja koskevia päivämääriä, mutta ei muita asetuksen sisältöjä.

Muutoksia luomukasvihuonetuotantoon

Uusi asetus tuo muutoksia suomalaiseen luomukasvihuonetuotantoon. Luomukasvihuonetuotannossa on asetuksen käyttöönoton jälkeen huomioitava muun muassa kasvien juurien pääsy maapohjaan, joka tarkoittaa merkittäviä muutoksia suomalaisten luomukasvihuoneiden rakentamiseen.

Suomi, Ruotsi ja Tanska ovat saaneet uusiin kasvihuonevaatimuksiin sopeutumiseen pitkän siirtymäajan, ja vanhoja sääntöjä voidaan soveltaa nykyisillä tuotantoaloilla kymmenen vuotta uuden asetuksen voimaantulon jälkeen.

Uuden asetuksen tavoitteena on vähentää erilaisia poikkeusmahdollisuuksia. Esimerkiksi nykyisissä luomutuotantosäännöissä poikkeusluvalla sallittu tavanomaisten siemenien käyttö päättyy vuonna 2036. Uudella asetuksella halutaan myös edistää erityisesti luomutuotantoon tarkoitettujen kasvilajikkeiden jalostusta- ja markkinointia.

Uutta luomuasetusta voidaan soveltaa useisiin uusiin eläinlajeihin, kuten kaniineihin ja tuotteisiin, kuten villa ja vuodat.

Tilojen valvonta muuttuu

Luomuasetus muuttaa myös tilojen tarkastusjärjestelmiä.

Nykyisin luomumaatilat ja muut luomutoimijat, tukkukauppaa lukuun ottamatta, tarkastetaan paikan päällä vähintään kerran kalenterivuodessa. Uusi asetus mahdollistaa kahden fyysisten tarkastuksen välin pidentämisen jopa 24 kuukauteen ongelmattomilla ja vähäriskisillä toimijoilla.

Suomalaiset vähittäiskaupat osaksi luomuvalvontaa

Uusi luomuasetus muuttaa myös suomalaisten vähittäiskauppojen toimintaa. Asetuksen voimaantulon jälkeen vähittäiskaupat siirtyvät osaksi säännöllistä luomuvalvontaa irtomyynnissä olevien tuotteiden kuten hedelmien ja vihannesten osalta. Ilmoittautumisvelvollisuudesta luomuvalvontaan on kuitenkin edelleen vapautettu pienimmät vähittäismyymälät

Asetuksen keskeisten toimeenpanosäädösten valmistelu on EU:n komissiossa vielä kesken. Toimeenpanosäädösten valmistuttua Ruokavirasto antaa toimijoille yksityiskohtaiset ohjeet lainsäädännön soveltamisesta Suomessa. Ohjeita valmistellaan Ruokaviraston johdolla työryhmissä, joissa on mukana laaja luomualan sidosryhmien edustus.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Tero Tolonen, MMM, 0295 162 326, tero.tolonen@mmm.fi

Ylitarkastaja Sampsa Heinonen, Ruokavirasto, 029 5204 243, sampsa.heinonen@ruokavirasto.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote  19.11.2020


Aihetunnisteet: luomu, ruoka, uutiset