EU:n maatalous- ja kalastusministerit keskustelevat kalastus- ja metsäaiheista

Uutinen - Julkaistu 11.10.2019

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontuu Luxemburgissa maanantaina ja tiistaina 14.-15. lokakuuta maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän johdolla. Ministerit keskustelevat erityisesti Itämeren kalastuskiintiöistä sekä metsäaiheista.

Neuvostossa pyritään poliittiseen yhteisymmärrykseen Itämeren kalastuskiintiöistä vuodeksi 2020. Kiintiöpäätöksessä tulee saavuttaa yhteisen kalastuspolitiikan keskeiset tavoitteet, joilla varmistetaan kalakantojen kestävä hyödyntäminen. Tilanne on haastava. Erityisesti turskakannat ovat monista tekijöistä johtuen heikossa kunnossa, mistä johtuen tiettyjä kalastuskiintiöitä täytyy pienentää erittäin tuntuvasti. Tämä puolestaan aiheuttaa suuria sosioekonomisia ongelmia kalastajille.

Suomi rakentaa komission antaman asetusehdotuksen pohjalta ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää ratkaisua yhdessä jäsenvaltioiden ja komission kanssa. ”Tavoitteenamme on kestävä, tasapainoinen ja tieteelliseen neuvoon perustuva ratkaisu, joka turvaisi parhaiten sekä kalakantojen että kalatalouselinkeinojen tulevaisuuden”, toteaa ministeri Jari Leppä.

Neuvostossa keskustellaan EU:n metsästrategian tulevaisuudesta. Nykyinen strategia tähtää vuoteen 2020 ja nyt on käynnissä uuden strategian valmistelu. Metsästrategia on tärkeä työkalu pyrittäessä varmistamaan, että metsiin ja metsäsektoriin vaikuttavat lukuisat EU-aloitteet ovat johdonmukaisia ja huomioivat metsien monet eri käyttötavat. Strategian tulisi olla entistä vahvempi, sillä metsät ovat yhä useammin politiikanteon keskiössä.

Neuvoston keskustelussa on myös komission tiedonanto EU:n toimien tehostamisesta maailman metsien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi. Maailman metsäpinta-ala vähenee ja komissio on ehdottanut useita tapoja muuttaa kehitys parempaan suuntaan, esimerkiksi metsien kestävän käytön ja metsityksen avulla. Ministerit keskustelevat tiedonannossa ehdotettujen toimien riittävyydestä ja niiden priorisoinnista.

Puheenjohtajamaana Suomi antaa neuvostolle tilannekatsauksen EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) uudistuksen edistymisestä. Tämän pohjalta ministerit keskustelevat, mitkä CAP-uudistuksen kohdat vaativat jatkotyötä. Lisäksi komissaari Phil Hogan antaa katsauksen maatalouden markkinatilanteesta.

Suomi esittelee neuvoston muissa asioissa heinäkuussa järjestetyn biotalouskonferenssin tuloksia, joita hyödynnetään biotaloudesta valmisteltavien neuvoston päätelmien valmistelussa. Konferenssi järjestettiin Helsingissä osana Suomen EU-puheenjohtajakautta.

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:

yksikön päällikkö Ahti Hirvonen, p. +358 295 162 337

kalatalousneuvos Risto Lampinen, p. +358 295 162 458

ministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, p. +358 50 516 2868

sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

 

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 11.10.2019