EU:n maatalousministerit keskustelevat Itämeren kalastuskiintiöistä ja maatalouden markkinatilanteesta – myös yhteistyö metsien tilan seurannassa esillä

Uutinen - Julkaistu 14.10.2022

Maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontuu Luxemburgissa 17.-18. lokakuuta 2022. Ministerit keskustelevat mm. neuvoston asetuksesta koskien Itämeren kalastusmahdollisuuksien vahvistamista vuodeksi 2023 ja maatalousmarkkinoiden tilanteesta erityisesti Ukrainaan kohdistetun hyökkäyksen jälkeen. Suomea kokouksessa edustaa maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen.

Maatalous- ja kalastusneuvosto pyrkii poliittiseen yhteisymmärrykseen ehdotuksesta vuoden 2023 kalastusmahdollisuuksista Itämerellä. Suomi kannattaa yleisesti komission tekemää ehdotusta, joka perustuu pääosin tieteelliseen neuvoon ja yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteisiin. Suomelle on tärkeää, että lohen kalastuskieltoa jatketaan Itämeren pääaltaalla ja että Suomen merialueilla lohen rannikkokalastus jatkuu nykytasollaan. Suomi katsoo kuitenkin, että kilohailin kalastusmahdollisuudet tulisi tieteellisen neuvon mukaisesti vahvistaa komission ehdotusta suuremmiksi.

Ministerit keskustelevat myös maatalouden markkinatilanteesta erityisesti Ukrainaan kohdistetun hyökkäyksen jälkeen. Suomi katsoo, että elintarvikesektorin huoltovarmuus ja väestön ruokaturva tulee varmistaa kaikissa tilanteissa. Suomi on huolissaan maatalouden tuotantokustannusten noususta ennätystasolle ja kustannustennousun vaikutuksesta tuotannon kannattavuuteen, määrään ja laatuun. Eurooppalainen ruoantuotanto on eräiden tuotantopanosten osalta hyvin riippuvainen EU:n ulkopuolelta-tulevasta tuonnista.

Suomi tukee pyrkimystä vähentää tuontiriippuvuutta erityisesti fossiilisen energian, lannoitteiden ja valkuaisrehun osalta. Lisäksi Suomi katsoo, että komission tulee jatkaa tiivistä markkinaseurantaa maataloustuotteiden ja päätuotantopanosten osalta sekä kannattaa Ukrainan kriisin takia annettujen valtiontuen tilapäisten suuntaviivojen voimassaolon jatkoa.

Enemmistö edellyttää komissiolta tiiviimpää yhteistyötä metsien seurannan lain valmistelussa

Lokakuun neuvoston muissa asioissa mm. Itävalta ja Suomi tiedottavat metsien monitoroinnista. Tämä tiedotusasia liittyy metsien tilan seurantaa ja strategisia suunnitelmia koskevan lainsäädännön valmisteluun, josta komissio on kertonut antavansa ehdotuksen ensi vuoden toisella vuosipuoliskolla.

Suomen ja Itävallan aloitteen on allekirjoittanut 19 jäsenvaltiota, joilla on yhteensä 80 prosenttia EU-maiden yhteenlasketusta metsäpinta-alasta. Jäsenvaltiot edellyttävät, että komissio toimii tiiviissä yhteistyössä niiden kanssa valmistellessaan lainsäädäntöä. Metsätieto on tärkeä pohja päätöksenteolle ja Suomi tukee EU-tason harmonisoidun metsätiedon kehittämistä. Jäsenvaltioissa tuotetun tiedon pohjalta voidaan tuottaa harmonisoitua tietoa EU-tasolle, mutta kansallisen metsädatan tulkinta on hyvä tehdä jäsenvaltioissa. Suomella on jo sadan vuoden kokemus metsien inventoinnista ja Suomi on valmis jakamaan tätä osaamista myös muille jäsenvaltioille.

Lisätietoja:

Elinkeinokalatalousyksikön päällikkö Risto Lampinen p. +358 295 162 458

Erityisasiantuntija Kari Valonen, p. +32 473 525 630

Ministerin erityisavustaja Lasse Kontiola p. +358 295 162 144

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 14.10.2022