EU:n maatalousministerit keskustelevat yhteisestä maatalouspolitiikasta ja metsästrategiasta

Uutinen - Julkaistu 19.3.2021

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontuu Brysselissä 22.-23. maaliskuuta. Suomea kokouksessa edustaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Maatalous- ja kalastusneuvostossa keskustellaan yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) uudistuspaketista, josta odotetaan EU:n toimielinten välistä sopua alkukesään mennessä. Puheenjohtajavaltio Portugali antaa tilannekatsauksen kolmikantaneuvotteluista ja pyytää neuvostolta ohjausta tuleviin neuvotteluihin. Suomi katsoo, että kolmikantaneuvotteluissa tulisi pysyä pitkälti lähellä neuvoston yleisnäkemystä ja CAP-uudistusta tulee käsitellä kokonaisuutena. CAP:n neuvotteluissa on tärkeää edetä, jotta asetukset saadaan hyväksyttyä hyvissä ajoin ja toimeenpanolle jää riittävästi aikaa. Suomi on mukana jäsenvaltioiden yhteisessä aloitteessa, jossa korostetaan yksinkertaistamisen tarvetta tulevassa CAP:ssa.

EU:n metsästrategia odotetaan julkaistavaksi vuoden 2021 aikana ja neuvosto keskustelee sen valmistelun haasteista ja prioriteeteista. Neuvoston päätelmät EU:n metsästrategiasta sekä EU:n biodiversiteettistrategiasta korostavat kestävyyden kolmea ulottuvuutta: taloudellista, ympäristöllistä ja sosiaalista ulottuvuutta. Nämä kaikki on otettava huomioon tulevassa metsästrategiassa. Lisäksi Suomi painottaa, että strategia ei saa muuttaa toimivaltasuhteita komission ja jäsenvaltioiden välillä. Metsätalouteen liittyvät toimet kuuluvat jäsenvaltioiden kansallisen toimivallan piiriin, vaikkakin EU:lla on toimivaltaa ympäristö-, maatalous- ja energiasektoreilla, jotka joko suoraan tai välillisesti vaikuttavat metsiin.

Neuvostossa keskustellaan myös kasvinterveydestä. Aiheena ovat varautuminen maataloutta uhkaavien kasvintuhoojien vastaisiin suojatoimenpiteisiin sekä periaatekeskustelu eliöperäisten torjunta-aineiden (makro-organismien) käytöstä kasvintuhoojien torjumiseksi. Suomi tukee puheenjohtajavaltio Portugalin aloitetta nostaa kasvinterveyden merkitystä esille. Suomen aloitteesta järjestetty kansainvälinen kasvinterveysvuosi 2020 on jo osaltaan nostanut kasvinterveystietoisuutta. Tätä työtä tietoisuuden kasvattamiseksi on tärkeää jatkaa edelleen. Suomi suhtautuu myönteisesti biologisessa torjunnassa käytettäviä makroeliöitä koskevan lainsäädännön harmonisointiin EU:ssa.

Lisäksi neuvoston tavoite on päästä poliittiseen yhteisymmärrykseen EU:n ja UK:n välisistä yhteisistä kalastusmahdollisuuksista. Kalastusmahdollisuuksien väliaikaisen hyödyntämisen takarajaksi on tarkoitus asettaa 31.7.2021, kunnes EU:n ja UK:n kauppa- ja yhteistyösopimuksen puitteissa saavutetaan koko vuotta koskeva ratkaisu. Neuvosto keskustelee myös EU:n ja UK:n välisistä kalastusneuvotteluista.

Kokousjärjestelyt ovat koronaviruspandemian vuoksi poikkeukselliset ja esimerkiksi henkilömääriä kokoustiloissa on rajoitettu.

Lisätietoja:

Maatalousneuvos Kari Valonen, p. +358 295162047

Kalatalousneuvos Risto Lampinen, p. +358 295162458

Ministerin erityisavustaja Satu Haapaniemi, p. +358 295162058

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 19.3.2021