EU:n tuotantosidonnaisten palkkioiden lopulliset tasot vahvistettu vuodelle 2018

Uutinen - Julkaistu 14.6.2019

Hallitus vahvisti vuoden 2018 EU:n tuotantosidonnaisten palkkioiden lopulliset yksikkötasot. Tuesta maksettiin ensimmäisessä erässä viime vuoden joulukuussa normaalia suurempi osuus etupainotteisesti johtuen kuivuuden aiheuttamista taloudellisista haasteista ja kannattavuuskriisistä.

Edellä mainitusta syystä nautaeläinten yksikkötasot ovat kesäkuun toisessa maksuerässä aiempaa alhaisempia.  Teuraskaritsoiden ja –kilien sekä ulkosaariston uuhien palkkiota jouduttiin alentamaan johtuen ennakoitua suuremmasta tukivuoden eläinmäärästä. Sen sijaan AB-tukialueen- ja Ahvenanmaan uuhien määrän vähentyminen ennakoidusta johti palkkion korotukseen. Lisäksi tärkkelysperunan, rukiin sekä avomaanvihannesten peltokasvipalkkiota voitiin hieman korottaa.

Koska 1.1. – 15.9.2018 välisenä aikana tilalla palkkiokelpoisina olleille nautaeläimille maksettiin ensimmäinen maksuerä poikkeuksellisen korkeana, voi joillekin tuenhakijoille aiheutua tämän vuoksi takaisinperintää loppuerän maksun yhteydessä. Tällaisia viljelijöitä ovat esimerkiksi loppuvuoden 2018 kuluessa eläinten pidon lopettaneet tai merkittävästi eläimiään vähentäneet. Tästä on tiedotettu ministeriön joulukuun 2018 tiedotteessa.

Tuotantosidonnaisia palkkioita voidaan maksaa yhteensä 102,7 miljoonaa euroa, josta naudanlihantuotannolle 54,2 miljoonaa euroa, maidontuotannolle 32 miljoonaa euroa, lampaan- ja vuohenlihantuotannolle 2,8 miljoonaa euroa ja tietyille peltokasveille 13,7 miljoonaa euroa.

Palkkioiden tasot on laskettu jakamalla kunkin toimenpiteen enimmäiseuromäärä lopullisella palkkiokelpoisella pinta-alalla tai tukivuoden keskimääräisellä eläinmäärällä. Nautaeläinten, lampaiden ja vuohien palkkiokelpoisuus perustuu eläinrekisterien tietoihin. Keskimääräinen eläinmäärä lasketaan siten, että eläinten hallinnassa olon aikana kertyneet palkkiokelpoiset päivät lasketaan yhteen ja saatu summa jaetaan 365:lla.

Ennen maksua palkkioihin tehdään ns. rahoituskurileikkaus. Leikattu osuus ohjataan kriisirahastoon, josta rahoitetaan EU:n yhteisiin maatalouspoliittisiin kriiseihin varautumista. Leikkausprosentti vahvistetaan vuosittain. Vuoden 2018 leikkausprosentti on noin 1,41. Vähennys tehdään EU:n rahoittamien suorien tukien yhteenlasketun määrän 2 000 euroa ylittävään osaan. Rahoituskurin vuoksi leikattu tuen määrä palautetaan viljelijöille seuraavana vuonna, jos kriisirahaston varoja ei käytetä. Lisäksi ennen maksua tehdään suorien tukien enimmäismäärän ylittymisen vuoksi ns. lineaarinen eli suoraviivainen leikkaus.

Tuet 6-2019

 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

erityisasiantuntija Auli Nurmi, p. 0295 162304, etunimi.sukunimi@mmm.fi
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska p. 0295 162248, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote  13.6.2019