EU:n työministerit keskustelevat digitaalisen ja vihreän siirtymän vaikutuksista työelämään

Uutinen - Julkaistu 15.2.2022

Työllisyys-, sosiaali-, terveys ja kuluttajasuoja-asioista (TSTK) vastaavien ministerien epävirallinen kokous järjestetään Ranskan Bordeaux’ssa 15.2.2022. Kokouksen aiheena on digitaalisen ja vihreän siirtymän vaikutukset työmarkkinoilla. 

Epävirallisessa TSTK-neuvoston kokouksessa pohditaan vihreän siirtymän ja digitalisaation vaikutuksia työelämän tulevaisuuteen. Suomi korostaa ennakoinnin merkitystä muutoksiin valmistautumisessa sekä työmarkkinaosapuolien ja muiden sidosryhmien sitouttamista ja osallistamista ilmastotoimien suunnitteluun ja arviointiin. Suomea kokouksessa edustaa alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen.

”On tärkeää, että työntekijöitä kuullaan ja heidän kanssaan keskustellaan hyvissä ajoin ilmastotoimista aiheutuvista työpaikan muutoksista. Työelämälähtöinen osaamisen kehittäminen yhdessä TKI-panostusten kanssa ovat uusien laadukkaiden työpaikkojen ja työtehtävien rakennusaineita”, työministeri Tuula Haatainen sanoo.

Tutkimus- ja innovaatiotoimenpiteet luovat myös uusia työpaikkoja

Suomi korostaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimien merkitystä digitaalisen ja vihreän siirtymän mahdollistajina. TKI-toiminta myös luo uusia työpaikkoja ja työtehtäviä.

Yleisen keskustelun lisäksi ministerit keskustelevat ryhmissä kolmesta ajankohtaisesta teemasta: koulutuksen vastaaminen työelämän muuttuviin tarpeisiin, ammatillisten siirtymien tukeminen sekä sosiaalisen vuoropuhelun rooli työelämän sopeutumisessa digitaaliseen ja vihreään siirtymään. Alivaltiosihteeri Pylkkänen osallistuu keskusteluun ammatillisten siirtymien tukemisesta.

Epävirallisissa kokouksissa ministerit keskustelevat ajankohtaisista aiheista, mutta kokouksissa ei tehdä virallisia päätöksiä.

Lisätiedot:
työministerin erityisavustaja Piritta Jokelainen, TEM, +358 295 047 353
työministerin virkamiesavustaja (EU- ja kv-asiat) Pauliina Porkka, TEM, p. +358 295 048 278
hallitusneuvos Liisa Heinonen, TEM, p. +358 295 064 131

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Työ- ja elinkeinoministeriön uutinen 15.2.2022