EU:n uusi Pellolta pöytään -strategia on askel kestävän eurooppalaisen ruokajärjestelmän kehittämiseksi

Uutinen - Julkaistu 22.5.2020

Euroopan komissio julkaisi 20.5.2020 Pellolta pöytään -strategian, jonka tarkoituksena on tehdä EU:n ruokajärjestelmästä entistä kestävämpi, reilumpi ja terveellisempi. Kokonaisvaltainen strategia pyrkii nimensä mukaisesti kattamaan koko elintarvikeketjun alkutuotannosta kulutukseen, ja sen on tarkoitus toimia mallina myös globaalin ruokajärjestelmän kehittämiselle kestävämmäksi.

”Suomessa on tehty jo paljon kestävän ruuantuotannon eteen, esimerkiksi vähentämällä merkittävästi antibioottien käyttöä eläintuotannossa. Haluamme edistää kestävän ruokajärjestelmän kehitystä Suomen lisäksi koko EU:ssa. Hienoa strategiassa on se, että se huomioi myös kokonaiskestävyyden ja ulottuu siemenestä ruokahävikkiin asti”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Strategian avulla halutaan EU:n tasolla muun muassa lisätä ympäristökestäviä viljelytapoja ja luomutuotantoa, vähentää kasvinsuojeluaineiden, lannoitteiden ja antibioottien käyttöä, parantaa kuluttajien tietämystä kestävistä ruokavalinnoista sekä vähentää ruokahävikkiä.

Pellolta pöytään -strategian tavoitteita tullaan edistämään muuan muassa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) kautta. Tavoitteiden yhteensovittamisessa on kuitenkin huolehdittava siitä, että kokonaisuus tukee CAP:n keskeisiä tavoitteita.

”On erityisen tärkeää, että CAP-strategiasuunnitelman ja Pellolta pöytään -strategian yhteensovittamisessa huomioidaan jäsenmaiden erilaiset olosuhteet ja lähtökohdat. Tavoite entistä strategisemmasta ja yksinkertaisemmasta CAP:sta on lähtökohta, josta pidämme edelleen valmistelussa kiinni”, painottaa ministeri Leppä.

Ruokaturva varmistettava kaikissa oloissa

Pellolta pöytään -strategiassa on otettu huomioon myös koronaviruspandemian aiheuttamat riskit ruokaturvalle ja elintarvikeketjulle. Komissio aikoo laatia vuoden 2021 aikana ennakointisuunnitelman EU:n ruokaturvan varmistamiseksi kaikissa kriisitilanteissa.

”Koronaviruspandemia on osoittanut, kuinka keskeinen asia koko EU:n kattava kriisinkestävä ruokajärjestelmä on. Ruokasektorin huoltovarmuuden kehittäminen on kaikkien etu. Pidän tärkeänä, että strategian toimeenpanossa vahvistetaan sekä EU:n omaa ruoantuotantoa että tuottajan asemaa ruokaketjussa. Maatalouden kannattavuudesta on pidettävä huolta, sillä se on myös huoltovarmuuden perusta”, ministeri Leppä summaa.

Komissio julkaisi 20. toukokuuta myös biodiversiteetti-strategian. Pellolta pöytään -strategia ja biodiversiteettistrategia ovat osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa (European Green Deal). Ks. Euroopan komission tiedote 20.5.2020: Reinforcing Europe’s resilience: halting biodiversity loss and building a healthy and sustainable food system

Ympäristöministeriön tiedote 20.5.2020: Ministeri Mikkonen: Komission biodiversiteettistrategia tärkeä askel luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 20.5.2020: EU:n uusi Pellolta pöytään -strategia on askel kestävän eurooppalaisen ruokajärjestelmän kehittämiseksi

Lisää tietoa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
erityisavustaja Satu Haapaniemi, p. 02951 620 58
maatalousneuvos Kirsi Heinonen, p. 02951 620 59
maatalousneuvos Kari Valonen, p. 02951 620 47
Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@mmm.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 20.5.2020