Euroopan matkailufoorumissa painotettiin yhteistyön merkitystä matkailualan digitaalisen muutoksen onnistumisessa

Uutinen - Julkaistu 25.10.2019

Suomen EU:n puheenjohtajuuskauden kuvituskuva

Euroopan matkailufoorumi kokosi EU:n jäsenvaltioiden matkailuvirkamiehet ja keskeiset sidosryhmät vaihtamaan näkemyksiä matkailualan digitalisaatiosta Helsinkiin 9.–10.10.2019.

Matkailufoorumissa keskusteltiin siitä, miten digitalisaatiolla voidaan luoda kestävää kasvua EU:n matkailualalla. Keskustelu kiteytyi kolmeen keskeiseen teemaan: digitaalisen muutoksen vaikutuksiin matkailuyrityksissä, innovaatiokyvykkyyteen sekä tiedonhallintaan.

Digitalisaatio muuttaa matkailua ja mahdollistaa kestävyyttä

Suomi korostaa omalla EU-puheenjohtajakaudellaan digitalisaation merkitystä matkailun kestävyyden vahvistamisessa. Teknologian avulla matkailupalveluita voidaan tarjota aiempaa monipuolisemmin ja kestävämmin. Lisäksi matkailuinfrastruktuuria voidaan hyödyntää ja kohteita hallinnoida aiempaa tehokkaammin.

– Digitalisaatio avaa uusia mahdollisuuksia matkailualan kestävään kasvuun. Nopeasti kasvava kysyntä kestäville matkailupalveluille on tärkeä ottaa huomioon yrityksissä, johtava asiantuntija Sanna Kyyrä työ- ja elinkeinoministeriöstä toteaa.

– Digitalisaation avulla kuluttajien tarpeisiin voidaan vastata yhä paremmin. Tämä edellyttää tietoa kuluttajien mieltymyksistä ja arvostuksista, johtava asiantuntija Kyyrä jatkaa.

Huomio osaamisen vahvistamiseen ja pk-yrityksiin

Matkailualalla toimii runsaasti pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka tarvitsevat tukea digitaidoissa. Euroopan matkailufoorumissa pidettiin tärkeänä, että erikokoisilla yrityksillä on yhtäläiset mahdollisuudet hyötyä digitalisaatiosta. Euroopan matkailualalla tulee päivittää osaamista ja liiketoimintamalleja, jotta menestyminen globaalissa kilpailussa on mahdollista.

Eurooppalaista yhteistyötä tulee vahvistaa erityisesti kokemuksia jakamalla ja toisilta oppimalla. Matkailufoorumissa korostettiin, että tiedon tulisi olla kaikkien saatavilla ja hyödynnettävissä yhteisen hyvän saavuttamiseksi. Tiedon avulla voidaan kehittää aiempaa parempia palveluita ja kestävämpiä käytäntöjä matkailualalla. Tiedonhallinta ja tiedon saatavuus ovat edellytyksiä tiedolla johtamisessa.

Helsingissä 9.–10.10.2019 järjestettyyn Euroopan matkailufoorumiin (European Tourism Forum) osallistui matkailun asiantuntijoita EU:n jäsenvaltioista, komissiosta ja parlamentista. Matkailufoorumi järjestettiin 18. kertaa, nyt ensimmäistä kertaa Suomessa. Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti tapahtuman yhteistyössä Euroopan komission kanssa osana Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelmaa.

Lisätiedot:
johtava asiantuntija Sanna Kyyrä, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 029 504 7012

Työ- ja elinkeinoministeriön uutinen 22.10.2019

Aihetunnisteet: matkailu