European Bioeconomy Scene -konferenssi tuo 350 biotalouden asiantuntijaa Helsinkiin

Uutinen - Julkaistu 28.6.2019

Biotalous luo uutta kasvua ja mahdollisuuksia. Maa- ja metsätalousministeriö yhdessä Euroopan komission kanssa on päättänyt nostaa eurooppalaisen biotalouden uudelle tasolle European Bioeconomy Scene 2019 -konferenssissa Helsingissä 8.-10.7.2019. Biotalouskonferenssin tavoitteena on viedä eurooppalainen bio- ja kiertotalous uuteen aikakauteen tavalla, joka heijastaa sosiaalista kestävyyttä, tasapuolisuutta ja oikeudenmukaisuutta.

Konferenssin nimi ’European Bioeconomy Scene – Eurooppalaisen biotalouden näyttämö 2019’ viittaa siihen, kun viime lokakuussa julkaistu EU:n uusi biotalousstrategia esitellään yleisölle. Komission ja jäsenvaltioiden edustajien keskustuissa aiheena on, kuinka uutta strategiaa voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla kaikissa jäsenvaltioissa. Biotalouteen siirtyminen on liiketoiminnan kannalta viisasta, ja kestävän tulevaisuuden turvaamiseksi se on myös välttämätöntä.

– Olemme rakentaneet näyttämön European komission ja jäsenvaltioiden väliselle vuoropuhelulle. Tavoitteena on löytää tapoja toteuttaa biotalouden vahvuuksia tavalla, joka rakentuu kunkin jäsenvaltion omalle osaamiselle. Kestävä hyvinvointi ei perustu ainoastaan älykkääseen ja vastuulliseen luonnonvarojen käyttöön vaan myös vahvaan yhteistyöhön jäsenvaltioiden välillä, kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio maa- ja metsätalousministeriöstä toteaa.

Eurooppa on matkalla kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Muutosvoimat kuten ilmastonmuutos, teknologian nopea kehitys, kilpailu hupenevista luonnonvaroista, globaalitalouden murros, muutokset arvoissa ja asenteissa, väestörakenteen muutokset ja kaupungistuminen vaikuttavat meihin kaikkiin, kaikkialla maailmassa. Maailma tarvitsee kestäviä ratkaisuja, joiden avulla voidaan turvata puhtaan ruuan ja juomaveden saanti, edistää kestävää luonnonvarataloutta ja varmistaa maaseutualueiden säilyminen elinvoimaisina.

Konferenssissa esitellään viimeisimpiä tutkimustuloksia kestävästä biotaloudesta sekä alan eurooppalaisten asiantuntijoiden verkostoitumista. Konferenssi kokoaa yhteen laajan joukon bio- ja kiertotalousalan asiantuntijoita sekä tutkijoita, päättäjiä ja teollisuuden ja kansalaisyhteiskunnan edustajia.

EUBioScene19 -konferenssi tulee olemaan yksi Suomen EU-puheenjohtajakauden kohokohdista. Se tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden määrätä eurooppalaisen biotalouden suunnasta tulevina vuosina.

Katso suoraa lähetystä

Konferenssin verkkosivut

Lisätietoja

Henni Purtonen, viestintäasiantuntija, p. +358 504705114, henni.purtonen(at)mmm.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 27.6.2019