ForestValue: MMM mukana tukemassa metsäalan eurooppalaista tutkimusyhteistyötä

Uutinen - Julkaistu 20.1.2021

ForestValue-verkosto (ERA-NET Cofund Action ForestValue – Innovating forest-based bioeconomy) on avannut vuoden 2021 eurooppalaisen yhteistutkimushankehaun, jossa tavoitteena on tukea metsien kestävää ja monipuolista käyttöä sekä edistää puurakentamista.

Haun teemat ovat:

1. Sustainable and multifunctional use and management of forests, to maximize their contribution to all SDGs, focusing on but not restricted to:

  • Sustainable wood production and mobilization,
  • Soil fertility, ecosystem functioning and biodiversity,
  • Biotic and abiotic threats.

2. Building with wood from various perspectives, focusing on but not restricted to:

  • Construction, safety, design and recycling,
  • Incentives, policy, market challenges, and consumer perceptions and values.

3. Analysis of benefits, synergies and trade-offs in the use of forest biomass, focusing on but not restricted to:

  • Benefits and drawbacks with different allocations and ways of using the available biomass for different purposes and in different sectors to contribute to climate targets as well as other needs of society, including issues of global availability, markets and international policy. Please note that this topic does not encompass technical research or development on specific products, processes or materials, but rather holistic and integrated approaches that deal with entire sectors or industries.

Haussa on mukana 10 maata ja osallistuvat tutkimusrahoittajat tukevat hankkeita yhteensä noin 11,5 miljoonalla eurolla. Suomesta tutkimusrahoittajina mukana ovat maa- ja metsätalousministeriön lisäksi ympäristöministeriö ja Suomen Akatemia.

Hankehaku on avoinna 13.4.2021 saakka. Lisätietoja ohjelman hakusivuilta, siellä myös tarkemmat hakuohjeet ml. rahoittajakohtaiset yksityiskohdat.

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus 20.1.2021


Aihetunnisteet: biotalous, hankehaku, metsä, uutinen