Hallinto mukana Farmarissa teemalla ”Ruokaturvaa koko Suomelle”

Uutinen - Julkaistu 27.6.2022

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala on mukana Mikkelissä 30.6.-2.7. Farmarin Saimaa Stadium-hallissa yhteisosastolla otsikon ”Ruokaturvaa koko Suomelle” alla. Ruokaturvaa osastolla edustavat maatalouspolitiikan uudistuksen CAP:n esittely sekä Ruokaviraston palveluiden kuten nautarekisterin sekä koirarekisterin esittely. Myös Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimisto on ensi kertaa mukana kertomassa toiminnastaan.

Maa- ja metsätalousministeriön asiantuntijat valaisevat CAP-uudistusta joka päivä Saimaa-lavalta ja ovat sen jälkeen tavattavissa lavan viereisellä MMM:n pisteellä. Sen ääressä voi keskustella myös maatalouden investoinneista ja eläinten hyvinvointikorvauksesta.

Peltorakenteen kehittämisohjelman ja Maanmittauslaitoksen yhteinen teema Farmarissa on ”Kuinka iso on riittävän iso?” Keskustelua käydään peltolohkon riittävästä koosta. Joka päivä on Saimaa -lavalla viljelijäkeskustelu peltolohkon riittävästä koosta. Esittelyssä MML:n pisteellä ovat Suomen pellot erilaisilla teemakartoilla. Viljelijäkeskustelut ”Kuinka iso on riittävän iso?” käydään Saimaa lavalla to klo 15, pe klo 15.30 ja la klo 15.

Toisena ja erityisesti Etelä-Savoon sopivana aiheena ”Vesialueiden yhdistäminen”. Etelä-Savossa yhdistellään vesialueita laajemmiksi kokonaisuuksiksi poikkeuksellisella tavalla koko muuhun maahan verrattuna. Laajemmat vesialueet helpottavat vesistöjen kunnostustoimia sekä ammatti- ja virkistyskalastusta. Vesialueiden yhdistämisestä keskustellaan Farmari-lavalla perjantaina kello 11:30. Vesialueen omistukseen ja kalatalouteen liittyviin kysymyksiin saat lisätietoa Kalatalouden Keskusliiton asiantuntijoilta. Farmari-lavan esityksessä perjantaina kello 10:30 on aiheena hyvät kalastustavat.

Ministeriön, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja ProAgrian yhteisellä Ravinteet ja energia kiertoon -messuosastolla asiantuntijat kertovat kierrätysravinne- ja bioenergiatuotannon ajankohtaisista asioista sekä näihin liittyvistä rahoitusmahdollisuuksista. Osastolla voi tavata myös jo käynnistyneiden hankkeiden edustajia, kuulla heidän kokemuksistaan, ja nähdä millaisia tuotteita erilaisista biomassoista voidaan jalostaa. Osastolta saa opastuksen myös omatoimiselle ravinnekiertokävelylle, jolla voi tutustua messuilla mukana oleviin alan yrityksiin ja yhteisöihin.

Kuusi hanketta esittelee toimintaansa Saimaa-lavalla lauantaina klo 13 alkaen. Torstaina osaston tiskillä voi keskustella Luken asiantuntijan kanssa metsäteollisuuden kuiduista maanparannusaineena ja ammoniakkiliuoksesta typpilannoitteena ja kuulla hankkeiden esittelyt Saimaa -lavalla klo 15.50 alkaen. Perjantaina on mahdollisuus kuulla turkiseläinten lannan jatkojalostusmahdollisuuksista Tassunjälki-hankkeen vieraillessa osastolla.

Ruokavirasto kertoo torstaina ja perjantaina LUMO-projektin toimista luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja lisäämiseksi maatiloilla. Nautarekisterin ja koirarekisterin asiantuntijat ovat tavattavissa osastolla päivittäin, ja eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin asiantuntija on tavattavissa torstaina ja perjantaina.  Samoin maaseutuverkostopalvelut on mukana messuilla torstaina ja perjantaina. Hallinnonalan kokonaisuudesta löytyy myös Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimiston esittelypiste.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) asiantuntijat kertovat millaisia mahdollisuuksia biokaasun tuotannolla ja ravinteiden kierrätyksellä on, miten viljelijä voi oman toimintansa suunnittelussa varautua ilmastonmuutokseen sekä edistää muutosjoustavuutta maatilalla ja ruokajärjestelmässä.

Lisäksi esitellään juuri julkaistua AgriHubi-verkostoitumisalustaa matalan kynnyksen kohtaamispaikkana, kosteikkoviljelyä vaihtoehtona turvepeltojen viljelyssä sekä houkutellaan viljelijöitä mukaan erikoiskasvien viljelijäverkostoon. Luken osastolla kuullaan myös siitä, miten peltolohkoille kylvettävät kukkivat kaistat tuottavat ravintoa, suojaa ja lisääntymispaikkoja luontaisille vihollisille ja pölyttäjille ja lisäävät näin pellon monimuotoisuutta.

Lisätietoja:

Maa- ja metsätalousministeriö: Viestintäasiantuntija Pekka Väisänen p. 0407730644
Maanmittauslaitos:  Kalle Konttinen, tilusjärjestelypäällikkö, Eteläinen Suomi, p. 0405636066
Ravinteiden kierrätyksen kokeilulohjelma: Kehittämisasiantuntija Anja Norja, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus p. 0295 027 587
Luke: Viestinnän asiantuntija Merja Lindroos p. 0295 532 3215
Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 27.6.2022


Aihetunnisteet: maatalous, ruoka