Hallitus esittää avoimuuden lisäämistä suuryritysten ja pörssiyhtiöiden kestävyysvaikutuksista

Uutinen - Julkaistu 29.9.2023

Hallitus antoi eduskunnalle esityksensä muutosehdotukseksi kirjanpitolakiin ja tilintarkastuslakiin sekä eräisiin niihin liittyviin lakeihin 28.9.2023. Ehdotetuilla laeilla pantaisiin täytäntöön yritysten kestävyysraportointia koskeva Euroopan unionin direktiivi (2022/2464).

Niin ympäristöä, ihmisoikeuksia kuin muita sosiaalisia seikkoja koskevat tiedot vaikutuksista julkistettaisiin vuosittain yrityksen toimintakertomukseen sisällytettävässä kestävyysraportissa. Tietosisältöä koskevat vaatimukset määrittelee komissio omalla asetuksellaan yhdenmukaisiksi kaikille EU-valtioille.

”Kestävyyteen liittyvät mittarit ja menetelmät tukevat yrityksiä sen varmistamisessa, että niiden liiketoimintamallit ovat kestäviä. Odotamme, että uudet säännökset lisäävät myös kansalaisten luottamusta yrityksiin ja markkinatalouden hyvinvointia kestävästi kerryttävään toimintaan”, sanoo työministeri Arto Satonen.

Vaikka uusi direktiivi koskee pörssiyhtiöitä ja suuria osakeyhtiöitä, ehdotetaan sen velvoitteiden ulottamista Suomessa myös vastaavanlaisiin osuuskuntiin. Näin saataisiin julkistettava informaatio pysymään yhdenmukaisena harjoitetun liiketoiminnan oikeudellisesta muodosta riippumatta.

Uuteen direktiiviin kuuluu myös digitaalisuusvaatimus eli toimintakertomukseen sisällytettävä kestävyysraportti tulisi antaa digitaalisesti. Hallitus esittää, että digitaalisuusvaatimus ulotettaisiin kansallisesti koskemaan myös tilinpäätöstä, jotta näiden asiakirjojen yhtenäinen käsittely ja hyödyntäminen tulisi jatkossa mahdolliseksi.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 31. päivänä joulukuuta 2023. Säännöksiä kestävyysraportoinnista sovellettaisiin direktiivissä edellytetyllä tavalla siten, että velvoitteet koskisivat ensiksi suurten pörssiyritysten tietoja tilivuodelta 2024, jotka tulisivat julkistettaviksi keväällä 2025.

Lisätiedot:
johtava asiantuntija Timo Kaisanlahti, TEM, p. 029 504 7139
neuvotteleva virkamies Mika Björklund, TEM, p. 029 506 3586
Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 28.9.2023