Hallitus esittää jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustaa edistämään kiertotaloutta

Uutinen - Julkaistu 26.11.2018

Valtioneuvosto hyväksyi tänään hallituksen esityksen jätteiden ja sivuvirtojen sähköistä tietoalustasta. Tietoalustalla ammattitoimijat voivat etsiä ja tarjota jätteitä ja tuotannon sivuvirtoja sekä niihin liittyviä palveluja.

”Jätteiden ja sivuvirtojen tietoalusta on merkittävä uusi avaus jätehuoltomarkkinoiden kehittämiseksi. Tavoitteena on edistää kiertotaloutta digitaalisten palveluiden ja alustatalouden avulla”, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanoo.

Vuoden 2019 alusta kunta vastaa yhdyskuntajätehuollon osalta asumisessa sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvästä jätteestä. Kunnalla on myös velvollisuus järjestää toissijaisesti muun kuin vastuulleen kuuluvan jätteen jätehuolto (ns. TSV-palvelu), jos jätteen haltija tätä pyytää yksityisen palvelun tarjoajan puuttuessa ja jos jäte soveltuu kunnan jätehuoltojärjestelmään. Tietoalustan avulla voidaan osoittaa avoimesti ja läpinäkyvästi, onko kunnan TSV-palvelulle vaihtoehtoja. Tällä hetkellä muun palvelutarjonnan puutetta on ollut vaikea todentaa.

Jätteen haltijan tulisi jatkossa etsiä jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustan avulla, onko markkinaehtoista palvelua saatavana ennen kuin se voi hyödyntää kunnan TSV-palvelua. Markkinaehtoista palvelua täytyy etsiä, kun vuosittain tarvittavan TSV-palvelun arvo ylittää 2000 euroa, vuodesta 2023 alkaen 1000 euroa. Menettely ei koske tilanteita, joissa TSV-palvelua tarvitaan ennakoimattomasta kiireestä johtuen.

Jätteen haltijan tulisi tehdä tällaisesta TSV-palvelusta sopimus kunnan jätelaitoksen kanssa. Jätelaitos toimittaisi tiedot sopimuksista ja muusta antamastaan TSV-palvelusta tietoalustaan. Sopimus on mahdollista tehdä myös tietoalustassa. Viranomaisille tietoalusta tarjoaisi uuden työkalun, jonka avulla ne voivat seurata ja valvoa TSV-palvelua. Tietoalustaa ylläpitäisi valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva Oy.

Mainittujen muutosten ohella täsmennettäisiin kunnan TSV-palvelusta perimän jätemaksun periaatteita sekä kunnan ja kunnan jätehuoltoyhtiön kirjanpitovelvoitteita. Ehdotettujen lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2020 alusta.

Tietoalustaa valmistellaan parhaillaan, ja sitä testataan alkuvuodesta 2019. Tietoalusta on määrä ottaa valtakunnallisesti käyttöön huhtikuussa 2019.

Ehdotetut lakimuutokset ovat toinen osa jätelain kaksiosaista uudistusta.

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Ella Särkkä, p. 0295 250 308, etunimi.sukunimi@ym.fi

Asiantuntija Jenni Lehtonen, p. 0295 250 066, etunimi.sukunimi@ym.fi

 

Ympäristöministeriön tiedote 22.11.2018


Aihetunnisteet: kiertotalous, sivuvirrat