Hallitus esittää metsähakesähkön tuotantotukijärjestelmän sulkemista uusilta hakijoilta 15.3.2021 jälkeen

Uutinen - Julkaistu 3.12.2020

Valtioneuvosto lähetti 3.12.2020 eduskunnan käsittelyyn uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muutosesityksen, jolla tuotantotukijärjestelmä suljettaisiin uusilta metsähakevoimaloilta niin, että järjestelmään ei voisi enää hakeutua 15.3.2021 jälkeen.

Muiden tuotantomuotojen kuin metsähakkeen osalta tukijärjestelmä on suljettu jo aikaisemmin, eikä siihen enää hyväksytä uusia voimaloita.

Sähköä tuottavalle metsähakevoimalalle voi vielä nykyään hakea tuotantotukea. Tiettyjen edellytysten täyttyessä voimala hyväksytään tukijärjestelmään ja sille maksetaan tukea enintään 12 vuoden ajan.

Tukijärjestelmään on voitu hyväksyä sekä kokonaan uusia että jo toiminnassa olevia metsähakevoimaloita. Niille maksetaan muuttuvaa tuotantotukea siten, että metsähakkeen käyttö polttoaineena yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa säilyy kilpailukykyisenä verrattuna turpeeseen.

Ehdotuksen mukaan tuotantotukijärjestelmään ei voisi hakeutua enää 15.3.2021 jälkeen. Sitä ennen järjestelmään hakeneille ja sittemmin hyväksytyille sekä jo nykyisin tuotantotuen piirissä oleville metsähakevoimaloille maksettaisiin kuitenkin tuotantotukea normaalisti tukiajan loppuun saakka. Ehdotus ei siten vaikuta näihin metsähakevoimaloiden tukeen.

Vuonna 2010 annetussa laissa säädetyllä tukijärjestelmällä on ollut keskeinen rooli erilaisista uusiutuvista energialähteistä (tuuli, biokaasu, puupolttoaine, metsähake) saatavan sähkön tuotannon lisäämisessä.

Vanhalle tukijärjestelmälle ei arvioida nykytilanteessa olevan enää tarvetta. Lakiesitys ei sisällä muita muutoksia uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotukilakiin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Inkeri Lilleberg, TEM, puh. 029 504 7092

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote  3.12.2020