Hallitus puolittaa kriisipaketin loppuosalla vuodelle 2018 maataloustukiin kohdistuvat leikkaukset, panostaa viljelijöiden jaksamiseen sekä biokaasun tuotantoon

Uutinen - Julkaistu 1.9.2017

Hallitus on päättänyt puolittaa luonnonhaittakorvauksiin vuodelle 2018 kaavaillut leikkaukset. Ratkaisuun päädyttiin, koska maatalouden kriisi ei ole hellittänyt ja alkutuotannon kannattavuus on edelleen heikolla tasolla.

Vuoden 2018 luonnonhaittakorvauksiin siirretään tukineuvotteluiden hengen mukaisesti 10 miljoonaa euroa ja lisäksi 3,5 miljoonaa euroa kohdennetaan elintarvikeviennin ja menekin edistämiseen. Osana kriisipakettia on jo aikaisemmin päätetty siirtää 11 miljoonaa euroa luonnonhaittakorvaukseen vuodelle 2018. Siirtojen jälkeen luonnonhaittakorvauksen alenema vuonna 2018 olisi vain 5 euroa hehtaaria kohti vuoden 2017 tasoon verrattuna, kun aiemmin kaavaillun mukaan edessä oli huomattavasti isompi leikkaus. Muutokset toteutetaan vuoden 2017 kolmannen lisätalousarvion yhteydessä.

– Maatalouden pitkään jatkunut kannattavuuskriisi on vienyt monet maatilat taloudellisesti heikkoon kuntoon ja vaikea markkinatilanne jatkuu edelleen. Elintarvikkeiden vienti on saatu vihdoin kasvu-uralle, mutta kasvu ei vielä näy tiloilla parempana kannattavuutena. Siksi on tärkeää, että sitomattomia määrärahoja kohdistetaan luonnonhaittakorvauksen kautta suoraan viljelijöille, painottaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

– Keskimääräisen 42 hehtaarin tilan kannalta maatalouden kriisipaketti kerryttää yhteensä 420 euroa enemmän luonnonhaittakorvausta ensi vuonna, Leppä jatkaa.

Myös maatalousyrittäjien jaksamisen tukemiseen on luvassa lisäresursseja vuodelle 2018. Lomituksen sijaisavun maksujen huojennukseen varataan miljoona euroa. Lisäksi hallitus panostaa miljoona euroa sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaan Välitä viljelijästä -hankkeeseen.

– Olen helpottunut siitä, että saimme vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa kaksi miljoonaa euroa lisärahoitusta näihin viljelijöiden jaksamisen kannalta tärkeisiin hankkeisiin, kertoo Leppä.

Lisäksi hallitus päätti tukea täyssähköautojen hankintaa sekä kaasu- ja flexfuel-autojen konvertointia yhteensä 6 miljoonalla eurolla vuosittain. Biokaasutuotannon lisäämiseksi maa- ja metsätalousministeriön tavoitteena on lisätä maatilatason biokaasulaitokset Makeran varoihin perustuvan takausjärjestelmän piiriin.

– Kannattavuuden kannalta keskeistä on saada ruokamarkkinat toimimaan oikeudenmukaisemmin. Tämän osalta valmistelu maa- ja metsätalousministeriössä jatkuu, Leppä päättää.

Lisätietoja
ministerin erityisavustaja Risto Lahti, puh. 050 565 0424

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 31.8.2017