Hallitus vahvisti mehiläistalouden tuen vuodelle 2017

Uutinen - Julkaistu 21.4.2017

Hallitus päätti tänään, että mehiläistalouden pesäkohtaista kansallista tukea maksetaan 17 euroa talvehtinutta ja jakautumatonta mehiläisyhteiskuntaa kohti vuodelta 2017. Tukea maksetaan yhteensä noin puoli miljoonaa euroa noin 400 mehiläistarhaajalle.

Pesäkohtaisen mehiläistalouden kansallisen tuen tavoitteena on kompensoida Suomen epäedullisista luonnonolosuhteista johtuvaa kilpailuhaittaa sekä turvata mehiläistaloutemme jatkuvuutta ja kehittymismahdollisuuksia.

Tukea saadakseen mehiläistarhaajalla on täytynyt olla hallinnassaan vuonna 2017 vähintään 15 talvehtinutta mehiläisyhdyskuntaa. Lisäksi tarhaajan on täytynyt saada myyntituloja mehiläistaloudesta ja hänen on pitänyt noudattaa eläinrekisterilainsäädäntöä. Tukea maksaa Maaseutuvirasto.

 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
maatalousylitarkastaja Mika Survonen, p. 0295 162 215, mika.survonen(at)mmm.fi
vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 0295 162 347, juha.vanhanen(at)mmm.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 21.4.2017.


Aihetunnisteet: mehiläistalous, pölyttäjät