Hankehaku auki: MMM tukee riistatalouden edistämistä ja uusien rahoitusmallien kehittämistä

Uutinen - Julkaistu 24.7.2020

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut riistatalouden hankerahoitushaun. Hakemusten perusteella ministeriö myöntää avustuksia valtakunnallisiin ja paikallisiin riistatalouden edistämishankkeisiin. Haku on suunnattu riistanhoitoyhdistyksille, yleishyödyllisille yhteisöille sekä tutkimuslaitoksille. Tänä vuonna tuetaan erityisesti riistanhoitoyhdistysten yhdistymistä sekä uusien rahoitusmallien kehittämistä riistaluonnon elinympäristöjen kunnostamiseen. Muita avustusten painopisteitä ovat muun muassa riistalajien hoitosuunnitelmien toteuttaminen, taantuneiden vesilintukantojen seurantamenetelmien kehittäminen ja metsästyksen eettisyyden tukeminen.

Maa- ja metsätalousministeriön tänään avaama riistatalouden hankerahoitushaku jakaantuu kolmeen teemaan.

Kosteikkojen kunnostusavustuksia haettava jo 28.elokuuta mennessä

Maa- ja metsätalousministeriö on käynnistänyt vuoden 2020 alusta erityisesti taantuvien sorsalintujen tilan parantamiseen tähtäävän SOTKA-hankkeen. Nyt avattavassa haussa haetaan toteuttajaa SOTKA-hankkeen Uudet rahoitusmallit -osiolle. SOTKA-hankkeessa halutaan selvittää ja toimeenpanna uusia rahoitusmalleja riistaluonnon elinympäristöjen kunnostamiseksi. Tavoitteena on luoda toimintamalleja, joiden avulla voidaan koota rahoitusta tai muita resursseja eri toimijoilta ja edelleen kohdentaa niitä riistan elinympäristöjä parantaviin kohteisiin ja hankkeisiin. Eri toimijoita ovat esimerkiksi yksityishenkilöt, yritykset, yhdistykset, muut yhteisöt ja maanomistajat. Avustuksia voidaan myöntää 24.7.–28.8.2020 välisenä aikana jätettyjen hakemusten perusteella yleishyödyllisille yhteisöille.

Riistanhoitoyhdistysten avustuksilla tuetaan yhdistymistä

Riistanhoitoyhdistysten yhdistymisavustuksia voivat hakea vuonna 2020 toimintansa aloittaneet uudet yhdistyneet riistanhoitoyhdistykset ja vuonna 2020 yhdistymispäätöksen tekevät yhdistykset. Avustuksia voidaan myöntää sekä uuden yhdistyksen toiminnan vakiinnuttamiseen että uuden yhdistyksen toiminnanohjauksen vahvistamiseen uusilla toimintamalleilla. Yhdistymisavustusten hakuaika alkaa 24.7.2020 ja jatkuu toistaiseksi.

Riistakonsernin strategian toimenpanoon avustuksia

Avustuksia voidaan myöntää myös muihin julkisen riistakonsernin strategiaa toiminnallistaviin hankkeisiin kuten eri riistalajien hoitosuunnitelmien toteuttamiseen, taantuneiden vesilintukantojen seurantamenetelmien kehittämiseen erityisesti Pohjois-Suomessa harvan laskentapisteverkoston alueilla ja metsästyksen eettisyyttä tukeviin hankkeisiin. Tähän ryhmään kuuluvia avustuksia voidaan myöntää riistanhoitoyhdistysten ohella myös muille yleishyödyllisille yhteisöille sekä tutkimuslaitoksille. Avustusten hakuaika on 24.7.–18.9.2020.

Avustusten määristä päätetään vuosittain

Myönnettävillä avustuksilla voidaan tukea sekä yksi- että useampivuotisia hankkeita. Maa- ja metsätalousministeriö ei kuitenkaan tässä vaiheessa voi sitoutua jatkorahoitukseen, koska tulevien vuosien avustuksista päätetään aina vuosittain.

Avustusten tarkemmat hakuohjeet ja hakulomakkeet löytyvät maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilta.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Heidi Krüger, maa- ja metsätalousministeriö p. 02951 62072, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Maa- ja metsätalousministeriön uutinen 24.7.2020


Aihetunnisteet: uutiset